Hotline604 332 857
(prac.dny 8:00-17:00)

Mzdový program Profesionál Ainex - přehled aktualizacíPokud užíváte mzdový program verze roku 2023, nemusíte pro aktualizace na rok 2024 zasílat objednávku.
Automaticky od nás obdržíte zálohovou fakturu (odvozenou z faktury minulého roku).
Pokud máte o naše služby na rok 2024 zájem, stačí pak jen uhradit zálohovou fakturu.


Pokud Vám tento postup nevyhovuje, nebo pokud potřebujete změnu (jiný počet licencí, změna podpory ze základní na rozšířenou a pod.), kontaktujte nás e-mailem či telefonicky (kontaktní údaje zde), případně formou změněné objednávky.

Aktualizace 2024 je ke stažení ZDE

Níže je uveden přehled aktualizací řazený od nejnovějších verzí směrem do minulosti.
Jednotlivé aktualizace jsou označeny datem vydání.
Verzi, kterou dosud používáte, zjistíte tak, že spustíte mzdový programu, a datum verze najdete v úvodní obrazovce v levém horním rohu.


17.4.2024


 • Dva nové tiskopisy:
  - Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění a
  - Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daň.zvýhodnění pro účely podání přiznání k DzP fyz.osob.
  V obou tiskopisech, stejně jako v Prohlášení poplatníka, se využije možnost zadání údajů dětí, na které nebudou uplatňovány slevy (viz předchozí aktualizace).

18.3.2024


 • Možnost zadání údajů dětí, na které nebudou uplatňovány slevy (např. proto, že je uplatňuje druhý z manželů). Tlačítko "Děti, na které nebude uplatňována sleva" najdete ve Výchozích mzdových údajích v úseku "Daňové slevy a nezdanitelné částky". Údaje těchto dětí se projeví v Prohlášení.

4.3.2024


 • Do sestav Soc. a zdrav. pojistné v Podrobných rozpisech mezd jsme přidali údaje o slevě soc.poj.
 • Do sestavy Rekapitulace po zaměstnancích při Třídění Zdravotní pojišťovny jsme do součtů přidali vyměřovací základy soc.poj. a zdrav.poj.
 • Do sestavy Příplatky k čisté mzdě v Podrobných rozpisech mezd a Mzdových listů jsme přidali položku Dny stravenkového paušálu.
 • V Příloze 2 Vyúčtování DzP ze závislé činnosti jsme upravili sloupec 17, kde se má uvádět daň po slevě.
 • Při generování XML dokumentů ONZ, Hlášení o ukončení, Příloha k žádosti o dávku a ELDP jsme do názvů XML souborů přidali jméno zaměstnance nebo údaj o počtu.

24.2.2024


 • Pro pracovní poměry dohod jsme do obrazovek zadávání mezd (jak Standardní, tak Zjednodušené) přidali informaci o nároku na dovolenou, která se objeví po zadání počtu odpracovaných hodin.

20.2.2024


 • Okno údajů nerezidenta (vyvolávané tlačítkem Nerezident v Osobních údajích zaměstnance) nyní zpřístupňuje adresu domácí i zahraniční. Přidali jsme tam i tlačítko umožňující obsah adres prohodit (myšleno jako pomůcka pro uživatele, kteří mají adresy zapsané chybně, např. do polí pro zahraniční adresy vkládali ČR adresy). Je to v souvislosti s tiskopisem+XML Přílohy 2 (viz předchozí aktualizace), kde jsou vyžadovány zahraniční adresy nerezidentů.

19.2.2024


 • Do XML a tiskopisu "Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti" přidána tzv. Příloha 2, čili "Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků". Týká se zaměstnanců - nerezidentů.

6.2.2024


 • Aktuální verze tiskopisů Příloha 1 (k Vyúčt.DzP) Počet zaměstnanců (vzor 23) a Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené poplatníkům na daň.bonusech (vzor 13).
 • Stručný návod "Dovolená a příplatky u dohod 2024" je k dispozici ZDE

1.2.2024


 • Aktuální verze tiskopisů Výpočet daně a daň.zvýhodnění u DzP FO ze závis.činnosti (vzor 28) a Potvrzení o zdanit.příjmech ze závis.činnosti ... a o sraž.dani vybírané srážkou (vzor 11).

30.1.2024


 • Pro "dohody" umožněn výpočet nároku na dovolenou. Výpočet provede tlačítko "Spočti" ve Výchozích mzdových údajích, podobně jako u klasických prac.poměrů. Nárok je počítán (kromě dalších parametrů) dle odpracované doby zadané do fondu pracovní doby ve mzdě. Popis a návod dáme k dispozici v nejbližších dnech.
 • Aktuální verze tiskopisů Prohlášení poplatníka (vzor 27) a Potvrzení o zdanit.příjmech ... záloh.daň (vzor 32).

2.1.2024 - Aktualizace Mzdy 2024


 • Aktuální kalendář svátků.
 • Minimální mzda zvýšena na 18 900 Kč (a hodinová na 112,50 Kč).
 • Maximální vyměřovací základ pro soc.pojistné zvýšen na 2 110 416.
 • Hranice pro vyšší sazbu (23%) daně z příjmu fyzických osob se snižuje na 1 582 812 Kč/rok resp. 131 901 Kč/měsíc.
 • Znovuzavedení nemocenského pojištění zaměstnanců ve výši 0,6 % .
 • Zvýšeny redukční hranice pro náhrady. Pro rok 2023 je to 90% ze 256,55 Kč, 60% z 384,83 Kč a 30% ze 769,48 Kč.
 • Odpočet pro "plátce ZP stát" se zvyšuje na 15 440 Kč.
 • Aktualizován XML výstup ONZ.

6.3.2023


 • Do sestavy "Rekapitulace po zaměstnancích" do součtů dole přidány údaje o slevě pojistného.

28.2.2023


 • V druhé stránce zadávání mzdy, v oddíle Soc.poj., lze nyní výběrem z rozbalovací nabídky označit, zda za mzdu uplatnit nárok na slevu soc.poj. (od února 2023) a z jakého důvodu.
 • Tiskopis a XML soubor Přehledu o výši pojistného (PVPOJ) zpracuje případně nárokované slevy (přibyla 2. stránka se seznamem mezd resp. prac.poměrů).

11.2.2023


 • K "Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném" (Výstupy zaměstnanci) přidán vizuální náhled.

9.2.2023


 • XML Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném dostupné ve Výstupy zaměstnanci.
 • Pro pracovní poměr Člen volební komise se od r.2023 nepočítají odvody a DzP.

2.2.2023


 • Aktuální verze Přehledu o výši pojistného (PVPOJ)
 • Aktuální verze tiskopisů:
  • Žádost o roční zúčtování záloh a daň.zvýhodnění
  • Potvrzení o zdan.příjmech ze závis.činnosti, sražených zálohách na daň a daň.zvýhod.
  • Potvrzení o zdan.příjmech ze závis.činnosti ... vybírané srážkou
  • Výpočet daně a daň.zvýhodnění u DzP fyz.osob ze závislé činnosti
  • Příloha Vyúčt. DzP - Počet zaměstnanců

1.1.2023 - Aktualizace Mzdy 2023


 • Aktuální kalendář svátků.
 • Minimální mzda zvýšena na 17 300 Kč (a hodinová na 103,80 Kč).
 • Maximální vyměřovací základ pro soc.pojistné zvýšen na 1 935 552 Kč.
 • Hranice pro vyšší sazbu (23%) daně z příjmu fyzických osob se posunuje na 1 935 552 Kč/rok resp. 161 296 Kč/měsíc.
 • Hranice "Zaměstnání malého rozsahu" se zvyšuje na 4000 Kč.
 • Hranice srážkové daně (při nepodepsáném prohlášení) se také zvyšuje na 4000 Kč.
 • Odpočet pro "plátce ZP stát" se mění na 14 074 Kč.
 • Zvýšeny redukční hranice pro náhrady. Pro rok 2023 je to 90% ze 235,38 Kč, 60% z 352,98 Kč a 30% z 705,78 Kč.

5.10.2022


 • Aktualizace nastavení "Odpočet pro plátce ZP stát" pro tzv. chráněné dílny (interaktivně dostupné v Administrace->Legisl.nast.->Min.mzda). Částka odpočtu se snižuje z 14570 na 11014 Kč od měsíce září. .

2.9.2022


 • Pro ONZ 2022 ošetřena situace, kdy je v příhlášce vyplněno datum odchodu 2023.

12.4.2022


 • Náhled tisku ONZ zjednodušen na jednostránkový.

1.4.2022


 • Nová verze ONZ 2022. Do tiskopisu a XML přibyla zejména sekce údajů pro podporu v nezaměstnanosti, čili týká se ukončení zaměstnání.

29.1.2022


 • Aktualizace ročního výpočtu daně z příjmu fyz.osob za rok 2021, kdy se u daňového zvýhodnění za druhé a třetí dítě zpětně použije zvýhodnění platné pro rok 2022.

17.1.2022


  Aktuální verze tiskopisů:
 • Žádost o roční zúčtování záloh a daň.zvýhodnění - vzor 2
 • Výpočet daně a daň.zvýhodnění u DzP fyz.osob ze závislé činnosti - vzor 26
 • Vyúčtování DzP fyz.osob ze závislé činnosti - vzor 24
 • Příloha Vyúčt. DzP - Počet zaměstnanců ... - vzor 21
 • Potvrzení o zdan.příjmech ze závis.činnosti, sražených zálohách na daň a daň.zvýhod. - vzor 30
 • Potvrzení o zdan.příjmech ze závis.činnosti ... vybírané srážkou - vzor 9
 • Žádost ... o poukázání chybějící částky ... na měsíčních daň.bonusech - vzor 12

1.1.2022 - Aktualizace Mzdy 2022


 • Aktuální kalendář svátků.
 • Minimální mzda zvýšena na 16 200 Kč (a hodinová na 96,40 Kč).
 • Maximální vyměřovací základ pro soc.pojistné zvýšen na 1 867 728 Kč.
 • Minimální pojistné pro zdrav.pojištění se zvyšuje na 2 187 Kč.
 • Odpočet pro "plátce ZP stát" zvýšen na 14 570 Kč.
 • Zvýšení daňového bonusu na druhé dítě na 22 320 Kč, a na třetí a další dítě na 27 840 Kč.
 • Nárok na roční daňový bonus na dítě je v r.2022 od hrubé roční mzdy minimálně 97 200 Kč.
 • Nárok na měsíční daňový bonus na dítě je v r.2022 od hrubé měsíční mzdy minimálně 8 100 Kč.
 • Zvýšeny redukční hranice pro náhrady.
  Pro rok 2022 je to 90% ze 227,15 Kč, 60% z 340,55 Kč a 30% z 681,10 Kč.
 • Základní daňová sleva na poplatníka zvýšena na 30 840 Kč.
 • Hranice pro vyšší sazbu (23%) daně z příjmu fyzických osob se posunuje na 1 867 728 Kč/rok resp. 155 644 Kč/měsíc.
 • Implementovali jsme první verzi podpory pracovního režimu střídavých týdnů:
  • Lze zvolit ve Výchozích mzdových údajích zaměstnance, pole Pracovní režim, vstup do zadávacího dialogu je klávesou F9 nebo CtrlEnter.
  • Přepnutí mezi běžným týdenním režimem a režimem střídavých týdnů je pro daného zaměstnance možné pouze pokud dosud nemá zadány žádné mzdy.
  • Změna nastavení střídavých týdnů (např. změna rozložení směn) je možná i mezi jednotlivými měsíci.
  • Týdenní pracovní dobu (také ve Výchozích mzdových údajích zaměstnance) lze při střídavých týdnech nastavit např. na aritmetický průměr prac.doby jednoho a druhého týdne.
  • Funkcionalitu režimu střídavých týdnů budeme dále rozvíjet mj. dle spolupráce s uživateli.

27.12.2021


 • Karanténní příplatek pro karantény/izolace počínající po 30.11.2021. Uplatní se pouze pokud nepřítomnost trvala minimálně do 23.12.2021 (den nabytí účinnosti zákona).

28.8.2021


 • Pro tiskopis Příloha žádosti o nemocenskou umožněno ruční doplnění částek a vyl.dob rozhodného období. Je to pomůcka pro situace, kdy tyto údaje nejsou k dispozici v datech zaměstnance.
 • Přidán nový druh nepřítomnosti "sick day".
 • Do sestavy Rekapitulace po zaměstnancích přidán součtový údaj hrubé mzdy + odvody za zaměstnavatele.

22.6.2021


 • Přidána možnost ruční změny nároku na dovolenou. Pole Úprava nároku je ve Vychozích mzdových údajích. Pro zápis použijte klávesu F9. Přiklad, pokud chcete nárok 180 hodin snížit o 10, zapíšete do Úpravy nároku hodnotu -10.
 • Přidána nová sestava Benefity (v Podrobných rozpisech mezd).
 • Pole pro stravenkový paušál přidána i do zjednodušeného fornuláře pro zápis mezd (dohody).
 • Do Zápočtového listu přidána položka invalidita (1/2/3 stupeň).

30.5.2021


 • Přidány nové tiskopisy Prohlášení poplatníka DzP FO ze záv.činnosti a Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.
 • Nová tisková sestava Příplatky k čisté mzdě (Podrobné rozpisy mezd).
 • Upraveno zaokrouhlování ve výpočtech náhrad. Na celé Kč se nyní zaokrouhluje až součet náhrad (daného typu) za měsíc.

26.4.2021


 • Do druhé obrazovky zadávání mzdy přidáno k polím karanténního příplatku informační tlačítko, které zobrazí detaily výpočtu příplatku. Užitečné mj. u složitějších situací, jako je karanténa přes konec měsíce nebo více karantén v měsíci.

7.4.2021


 • Úprava výpočtu nároku na karanténní příplatek pro nepřítomnosti počínající v únoru.
  Pokud karanténa nebo izolace byla v únoru zapsána jako typ nepřítomnosti "karanténa" a pokračuje do března, musí se tato nepřítomnost v únorové mzdě zrušit, zadat znovu jako typ "karanténa s příplatkem", a pak zadat v březnu pokračování nepřítomnosti (F6) "karanténa s příplatkem".

4.4.2021


 • Nová verze Přehledu o výši pojistného (PVPOJ) s položkami odečtů od pojistného.

31.3.2021


 • Přidán nový typ nepřítomnosti Karanténa s příplatkem. Dle této nepřítomnosti pak v druhé straně formuláře zadávání mzdy naskočí dny a částka karantenního příplatku.

17.2.2021


 • Do výplatních pásek přidána položka Povolání.

12.2.2021


 • Tiskopisy Vyúčtování srážkové daně vzor 18, Žádost o vrácení bonusů vzor 11.
 • Pouze pro firmy nad 25 zaměstnanců, které v r.2020 používaly prostoje s náhradou 60% nebo 80%:
  Sestava Průměrný přepočtený stav nezohledňovala prostoje 60% a 80%. Zkorigováno, děkujeme za pochopení. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

10.2.2021


 • Tiskopisy Vyúčtování daně z příjmů fyz.os. ze záv.činn. vzor 23, Příloha 1 Počet zaměstnanců vzor 20, Výpočet daně a daň.zvýh. u DzP FO záv.činn. vzor 25.
 • U denního stravenkového paušálu upraven formát na desetiny, měsíční suma se zaokrouhuje na Kč dolů.
  Denní paušál se nyní již předvyplňuje do dalších mezd zaměstnance.

7.2.2021


 • Tiskopisy Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti zálohová daň vzor 29 a srážková daň vzor 8.

5.1.2021


 • Do formuláře zadávání mzdy přidána pole pro stravenkový paušál.

3.1.2021 - Aktualizace Mzdy 2021


 • Aktuální plánovací kalendář.
 • Minimální mzda zvýšena na 15 200 Kč (a hodinová na 90,50 Kč).
 • Maximální vyměřovací základ pro soc.pojistné zvýšen na 1 701 168 Kč.
 • Minimální pojistné pro zdrav.pojištění se zvyšuje na 2 052 Kč.
 • Hranice zaměstnání malého rozsahu zvýšena na 3500 Kč, stejně jako hranice pro srážkovou daň (nepodepsané prohlášení).
 • Odpočet pro "plátce ZP stát" zvýšen na 13 088 Kč.
 • Nárok na roční daňový bonus na dítě je v r.2021 od hrubé roční mzdy minimálně 91 200 Kč.
  Horní hranice ročního daňového bonusu se ruší.
 • Nárok na měsíční daňový bonus na dítě je v r.2021 od hrubé měsíční mzdy minimálně 7 600 Kč.
  Horní hranice měsíčního daňového bonusu se ruší.
 • Zvýšeny redukční hranice pro náhrady.
  Pro rok 2021 je to 90% ze 206,85 Kč, 60% z 310,28 Kč a 30% z 620,38 Kč.
 • Zrušena "solidární" daň.
 • Zrušena "superhrubá" mzda jako základ pro daň z příjmu.
  Základem daně nyní bude souhrn zdanitelných příjmů plus případné převody z jiných prac.poměrů zaměstnance.
 • Zavedeny dvě sazby daně z příjmu fyzických osob (zálohová daň) 15 a 23 procent.
  Zvýšená sazba se týká příjmů nad měsíční mzdu 141 764 Kč.
 • Základní daňová sleva na poplatníka zvýšena na 27 840 Kč.
 • Přidán nový typ nepřítomnosti "Karanténa".
 • Implementován nový systém dovolené po hodinách:
  • V Údajích firmy přidána pole pro Týdenní prac.dobu a Roční výměru dovolené v týdnech.
  • Ve Výchozích mzdových údajích zaměstnance přibyla obdobná pole, dále pole nároku dovolené v hodinách a tlačítko pro výpočet nároku po případném zadání či změně parametrů dovolené zaměstnance.
  • Při operaci Založení nového roku firmy (v Mimořádných operacích) program spočte každému zaměstnanci (mimo dohody) nárok na dovolenou (pro nový rok) v hodinách. Výpočet vychází z výchozích mzdových údajů zaměstnance, a to z roční výměry dovolené v týdnech, z týdenní prac.doby, z denní prac.doby a z prac.režimu. Po případné změně některého z uvedených parametrů u jednotlivého zaměstnance lze výpočet nároku znovu provést tlačítkem ve Výchozích mzd.údajích daného zaměstnance, viz předchozí bod.
  • Při Založení nového roku firmy program spočte každému zaměstnanci taktéž případný zůstatek dovolené z r.2020 a zkonvertuje jej na hodiny, a to dle denní prac.doby tohoto zaměstnance.
 • V návaznosti na výše uvedené změny byly upraveny různé dotčené tiskové sestavy.

20.12.2020


 • Aktualizace XML Přílohy žádosti o dávky.

9.7.2020


 • Aktualizace výpočtů "Potvrzení o zdanitelných příjmech - zálohová daň" a "Výpočet daně z příjmů FO", aby se za měsíce 6-8/2020 použilo nesnížené soc.poj.zaměstnavatele.

7.7.2020


 • K příkazům k úhradě přidána varianta ABO pro systém George České spořitelny.

6.7.2020


 • Odpočet pro "plátce ZP stát" zvýšen na 11607 Kč s platností od června 2020.

3.7.2020


 • Přidán PDF návod k předchozí aktualizaci.

30.6.2020


 • Možnost snížit základ soc.poj. za zaměstnavatele ("Antivirus C").
  V Údajích firmy lze zaškrtnout "Snížení základu ...". U zaměstnanců, kde chcete toto aplikovat, pak zaškrtnete v druhé obrazovce zadání mzdy volbu "Snížení SP...".
 • Nový tiskopis Přehled o výši pojistného PVPOJ a nové odpovídající XML pro podání na ePortál CSSZ.

17.5.2020


 • Do situace zadávání změny základu pro zdrav.poj. přidána volba, jak rozpočítat pojistné, zda mezi zaměstnance a zaměstnavatele, nebo k tíži zaměstnavatele.
 • Dále do kontroly na minimální výši zdrav.poj. odpovídající min.mzdě (kontrola se provádí po zadání mzdy) přidána také volba, kam naúčtovat doplatek zdrav.poj., zda strhnout z čisté mzdy nebo změnit základ pro zdrav.poj.
 • Do sestavy Rozpisy mezd -> Zdrav.a soc.poj. přidány nové sloupce s detailní informací v případě změny základu a změny zdrav.poj.

10.5.2020


 • Do Administrace->Tech.nastavení jsme přidali volbu "Texty náhrad mezd do tisků v době koronaviru". Tam lze pro náhrady mezd nastavit texty, které program použíje v různých tiscích v popisech položek či nadpisech sloupců (jde o výpl.pásky, mzd.listy, rekapitulace, podrob.rozpisy atd.). Smyslem je možnost přizpůsobení předpokládaným požadavkům úředníků při budoucích kontrolách za současné období.

17.4.2020


 • Do dialogového okna Přílohy žádosti o dávky přidána volba pro "ošetřovné při uzavření zařízení".
 • Příslušně upraven i generovaný XML soubor pro podávání na ePortál ČSSZ.
 • Návod k tématu se zobrazí po startu aktualizace.

3.4.2020


 • Návody zadávání vyloučené doby při OČR a nepřítomnost s náhradou 100% v době koronaviru.

22.2.2020


 • Posun uvádění měsíců proplacení přeplatku ve Vyúčtování DzP ze záv.čin. (tabulka v bodě 6 první strany), dosud byl nesprávně v měsíci mzdy.
 • Aktualizace loga Revírní bratrské pojišťovny, v tiskopisech Hrom.ozn.zaměstnavatele a Přehled o platbě poj.zam.

30.1.2020


 • Přidáno XML a tiskopis Hlášení při ukončení pracovní neschopnosti (Výstupy mzdy -> Nepřítomnosti -> Hlášení zaměstnavatele při ukončení DPN).

11.1.2020


 • Přidán náhled/tisk ELDP (dosud starší program FormFiller).

6.1.2020 - Aktualizace Mzdy 2020


 • Aktuální plánovací kalendář.
 • Minimální mzda zvýšena na 14 600 Kč (a hodinová na 87,30 Kč).
 • Maximální vyměřovací základ pro soc.pojistné zvýšen na 1 672 080 Kč.
 • Měsíční limit pro "solidární" daň zvýšen na 139 340 Kč.
 • Minimální pojistné pro zdrav.pojištění se zvyšuje na 1 971 Kč.
 • Odpočet pro "plátce ZP stát" zvýšen na 7 903 Kč.
 • Zvýšeny redukční hranice pro náhrady. Pro rok 2020 je to 90% ze 203,35 Kč, 60% z 304,85 Kč a 30% z 609,70 Kč.
 • Hranice zaměstnání malého rozsahu zůstává na 3000 Kč, stejně jako hranice pro srážkovou daň (nepodepsané prohlášení).
 • Aktualizované tiskopisy:
  • Vzor 28 Potvrzení o zdanit.příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daň.zvýhodnění.
  • Vzor 7 Potvrzení o zdanit.příjmech ze záv.činnosti ... srážk.daně.
  • Vzor 24 Výpočet daně a daň.zvýhodnění u daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti.
  • Vzor 19 Přílohy č.1 k tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.
  • Vzor NEMPRI20 Přílohy k žádosti o dávku nem.poj. (XML i tiskopis).
 • Přidán nový tiskopis Potvrzení pro Úřad práce (Výstupy zaměstnanci->Potvrz. při změně zam.).
 • U všech formátů el.bankovnictví zavedena možnost skrýt popisy plateb (jména zaměstnanců).
 • Přidán náhled/tisk Oznámení o nástupu do zaměstnání (dosud starší program FormFiller).
 • V dialogovém okně pro zadání Přílohy k žádosti o dávku nem.poj. přibyla dole volba pro určení, kam chce zaměstnanec vyplácet dávku. Upozorňujeme, že tato volba se uplatní jen při dávce "nemocenská".

3.8.2019


 • Aktualizace XML souboru pro Přehled o výši pojistného (PVPOJ).

17.7.2019


 • Od 1.7.2019, tj. od červencových mezd, se snižuje soc.poj. placené zaměstnavatelem z 25% na 24,8%. Konkrétně jde o snížení sazby nemoc.pojištění z 2,3% na 2,1%.
 • Pro uživatele účastnící se statistik ISP jsme přidali možnost zadat kódy ISP pro příplatky. Celofiremní nastavení je přes Firemní nastavení->Sazby a texty příplatků. Individ.nastavení v jednotlivých mzdách je v první obrazovce mzdového formuláře v sekci Příplatky.

9.6.2019


 • U nemocí počínajících od 1.7.2019 bude program nyní počítat náhrady od prvního dne nemoci.
 • Do zjednodušeného formuláře zadávání mzdy (dohody o prov.práce) přidána k položce odpracovaných hodin informace o odprac.hodinách za předch.měsíce této dohody.
 • Do sestavy "Přehled zaměstnanců" přidána možnost dvou nových sloupců, a sice "Typ zdanění" a "Email".

1.6.2019


 • Upravena hranice mezi srážkovou a zálohovou daní, a to z minulých 2500 Kč na 3000 Kč.
 • Do druhé obrazovky zadávání mezd jsme přidali možnost zadání tzv. benefitů. Benefity se skládají z části placené zaměstnavatelem a z části, která je srážkou ze mzdy.
 • Pro kopírování částky zálohy (z předchozí mzdy do nové mzdy) jsme přidali nastavení ano/ne ve druhé obrazovce zadávání mezd.

17.2.2019


  Aktuální verze tiskopisů:
 • Vzor 23 tiskopisu Výpočet daně a daň.zvýhodnění u daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti
 • Vzor 18 Přílohy č.1 k tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
 • Vzor 27 Potvrzení o zdanit.příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daň.zvýhodnění
 • Vzor 6 Potvrzení o zdanit.příjmech ze záv.činnosti ... srážk.daně

9.1.2019 - Aktualizace Mzdy 2019


 • Aktuální plánovací kalendář.
 • Minimální mzda zvýšena na 13 350 Kč (a hodinová na 79,80 Kč).
 • Hranice "Zaměstnání malého rozsahu" se posunuje na 3000 Kč.
 • Od r.2018 se mzdy do 2500Kč/měsíc (pokud není podepsáno prohlášení) daní srážkovou daní. Toto zůstává i pro r.2019.
 • Maximální vyměřovací základ pro soc.pojistné zvýšen na 1 569 552 Kč.
 • Měsíční limit pro "solidární" daň zvýšen na 130 796 Kč.
 • Minimální pojistné pro zdrav.pojištění se zvyšuje na 1802 Kč.
 • Odpočet pro "plátce ZP stát" zvýšen na 7540 Kč.
 • Zvýšeny redukční hranice pro náhrady. Pro rok 2019 je to 90% ze 190,75 Kč, 60% z 286,13 Kč a 30% z 572,25 Kč.
 • Statistika ISPV: V údajích zaměstnance v sekci ISPV uvedeno do provozu pole "OborVzd", tj. nejvyšší dosažené vzdělání. U pole je k dispozici tlačítko pro odskok na internetovou stránku interaktivního sestavení kódu OborVzd.
 • V sekci ISP/ISPV v údajích zaměstnance přidána akce hromadného nahrazení jednoho tarifu druhým (kvůli tomu, že číslování tarifů se často legislativně mění). Akce se vyvolává klávesou F9 v poli tarifu.
 • Přidáno informativní zobrazení zůstatku dovolené ve formuláři mzdy.
 • Do výplatních pásek přidána info částky převodu z/do jiného prac.poměru.
 • Do výpl.pásky a mzd.listů přidáno do jména uvádění titulů.
 • Do záložky srážek v agendě mezd přidána pole pro poznámky (ke každé srážce jedna poznámka).
 • Přidáno el.bankovnictví PPF Gemini.

12.6.2018


 • Nová verze tiskopisu "Příloha k žádosti o dávku", kde přibyl nový typ dávky "Dlouhodobé ošetřovné".
  Aktualizováno také odpovídající XML pro podávání na ePortálu.
 • V souvislosti s GDPR přidána možnost opatřit heslem PDF dokumenty vytvářené programem (např. výplatní pásky, ale i cokoliv jiného). PDF dokument pak může zobrazit či vytisknout jen ten, kdo zná heslo.
  Heslo se zadává v dialogovém okně pro exporty (F7 při náhledu tisku) při zaškrtnutí exportu do formátu PDF.
 • Přidána podpora pro tzv. roční odměny. Tyto odměny ovlivňují výpočet průměrných výdělků po 4 následující čtvrtletí.
  Ve formuláři zadávání mezd v sekci pro odměny jsme vedle polí pro částky odměn přidali zaškrtávací políčka, jejichž zaškrtnutím je konkrétní odměna označena jako roční.
 • V dialogu pro příkazy k úhradě jsme do rozbalovací nabídky "Export pro Homebanking" přidali volbu pro ABO formát pro banku Moneta.
 • Do "Potvrzení o průměrném výdělku" jsme přidali datum nástupu a odchodu přebírané z údajů zaměstnance, dosud se vyplňovalo ručně.

9.2.2018


 • Upraveno automatické odvozování data narození z rodného čísla, aby správně fungovalo i pro roky narození 2000 atd.

7.2.2018


 • V souladu s aktuálním výkladem legislativy byl u Vyučtování srážkové daně upraven výpočet tak, že daň např. z prosincové mzdy se uvede v řádku za leden. Pro možnost případných ručních úprav jsme umožnili i ruční zápis do sloupců 1 a 2 v části I.
 • Do pole rodného čísla v osobních údajích zaměstnance jsme přidali upozornění na potíže, které způsobuje nevyplňování rodného čísla, s čímž se u uživatelů setkáváme hlavně u dohod o provedení práce

4.2.2018


 • Aktuální tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech pro srážkovou daň - vzor 5, obsahuje nyní i pole pro pojistné, vzhledem k tomu, že se od r.2018 do tohoto potvrzení zpracovávají i jiné prac.poměry než dohody o prov.práce.
 • Aktuální tiskopis Příloha k žádosti o dávku, kde ve výběru typu dávky přibyla "otcovská".
 • Aktuální verze souvisejícího XML exportu "NemPri17".
 • Úprava výpočtu bodu 5 ve Vyučtování daně z příjmu ze závislé činnosti, aby se správně započítávaly vícenásobné prac.poměry jednoho zaměstnance. Obdobně úprava v Příloze 1.
 • Dva nové druhy prac.poměrů: Učni a Členové volebních komisí. Učni neodvádí žádné pojistné ani žádnou daň. ČVK neodvádí zdrav.pojistné, sociální jen nad 2500 Kč. Do 2500 Kč srážkovou daň.

11.1.2018 - Aktualizace Mzdy 2018


 • Aktuální plánovací kalendář.
 • Minimální mzda zvýšena na 12 200 Kč (a hodinová na 73,20 Kč).
 • Měsíční limit pro "solidární" daň pro rok 2017 zvýšen na 119 916 Kč.
 • Maximální vyměřovací základ pro soc.pojistné zvýšen na 1 438 992 Kč.
 • Minimální pojistné pro zdrav.pojištění se zvyšuje na 1 647 Kč.
 • Zvýšeny redukční hranice pro náhrady. Pro rok 2018 je to 90% ze 175 Kč, 60% z 262,33 Kč a 30% z 524,65 Kč.
 • Zvýšení daňového bonusu na první dítě na 1 267 Kč, roční 15 204 Kč.
 • Odpočet pro "plátce ZP stát" zvýšen na 7 177 Kč.
 • Od r.2018 se mzdy do 2500Kč/měsíc, pokud není podepsáno prohlášení, daní srážkovou daní
  (toto neovlivňuje dohody o provedení práce).
 • Nový vzor tiskopisu "Potvrzení o zdan.příjmech ze závis.činnosti ..." a sice vzor 26.

17.7.2017


 • Pro statistické šetření ISPV 2017 přidány položky Obor nejvyššího dosaženého vzdělání (OBORVZD) a Název pracovní pozice (NAZPOZ). (Obor vzdělání se za 1.pololetí dle sdělení MPSV nesbírá z důvodů problémů s číselníky, takže se zatím tato položka nevyplňuje.)
 • Aktualizace bonusů na 2. a 3. dítě. Pro druhé dítě 1617 Kč měsíc, 19404 Kč rok. Pro třetí a další dítě 2017 Kč měsíc, 24204 Kč rok.

2.2.2017


  Aktuální tiskopisy:
 • Potvrzení o zdanit.příjmech ze závislé činnosti - vzor 25
 • Výpočet daně a daň.zvýhodnění u DzP FO ze závislé činnosti - vzor 21
 • Příloha 1 k Vyúčt.DzP ze záv.činn. - Počet zaměstnanců ke dni - vzor 16

11.1.2017 - Aktualizace Mzdy 2017


 • Minimální mzda zvýšena na 11 000 Kč (a hodinová na 66 Kč).
 • Maximální vyměřovací základ pro soc.pojistné zvýšen na 1 355 136 Kč.
 • Měsíční limit pro "solidární" daň pro rok 2017 zvýšen na 112 928 Kč.
 • Minimální pojistné pro zdrav.pojištění se zvyšuje na 1 485 Kč.
 • Zvýšeny redukční hranice pro náhrady. Pro rok 2017 je to 90% ze 164,85 Kč, 60% z 247,10 Kč a 30% z 494,20 Kč.
 • Zvýšení daňového bonusu na druhé, třetí a další dítě zatím čeká na legislativní schválení.
 • Odpočet pro "plátce ZP stát" zvýšen na 6 814 Kč.
 • U Penzijního připojištění a životního pojištění zvýšen osvobozený příspěvek zaměstnavatele na 50 000 Kč.
 • Naplněn Plánovací kalendář.
 • Nové verze tiskopisů doplníme následujícími aktualizacemi.

16.6.2016


 • Do XML pro ISPV přidány elementy ODMDPPQ, HODDPPQ, ODMSTATQ a ODSTUPQ.
 • Z výpočtu základu pro pojištění odpovědnosti vyňat prac.poměr "členové družstev".

15.5.2016


  Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě na 1417 Kč měsíčně a na třetí a další dítě na 1717 Kč měsíčně.

30.3.2016


  Aktuální verze tiskopisů:
 • Potvrzení o zdan.příjmech ze závis.činnosti, sraž.zálohách na daň a daň.zvýhodnění (5460 vzor 24)
 • Potvrzení o zdan.příjmech ze závis.činnosti plynoucích na základě dohod o prov.práce (5460/A vzor 3)
 • Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené poplatníkům na daň.bonusech (5241 vzor 10)

4.2.2016


  Aktualizace textového souboru Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele (PPPZ) pro el.podávání na VZP.

31.1.2016


 • Přehled o výši pojistného (pro ČSSZ), verze 11 (tiskopis a XML soubor).
 • Tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, vzor 22.
 • Tiskopis Výpočet daně a daň.zvýhodnění u daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti, vzor 20.
 • Ve mzdách za leden 2016 jsou již zablokovány výpočty pro důchodové spoření "2 pilíř", vzhledem k jeho zrušení k roku 2016.

15.1.2016 - Aktualizace Mzdy 2016


 • Minimální mzda zvýšena na 9900 Kč (a hodinová na 58,70 Kč).
 • Maximální vyměřovací základ pro soc.pojistné zvýšen na 1 296 288 Kč.
 • Limit pro "solidární" daň pro rok 2016 zvýšen na 108 024 Kč.
 • Minimální pojistné pro zdrav.pojištění se zvyšuje na 1337 Kč.
 • Zvýšeny redukční hranice pro náhrady. Pro rok 2016 je to 90% ze 157,68 Kč, 60% z 236,43 Kč a 30% z 472,68 Kč.
 • Nárok na měsíční daňový bonus je v roce 2016 při měsíční mzdě minimálně 4950 Kč.
 • Nárok na roční daňový bonus je v roce 2016 při roční mzdě minimálně 59400 Kč.
 • Od roku 2016 je navrženo zvýšení daňového bonusu na druhé, třetí a další dítě, zatím čeká na schválení parlamentem.
 • Odpočet pro "plátce ZP stát" zvýšen na 6444 Kč.
 • Naplněn Plánovací kalendář.
 • Nová verze tiskopisu Příloha žádosti o nemocenskou pro rok 2016.
 • Další úpravy a nové verze tiskopisů doplníme následujícími aktualizacemi.

5.5.2015


 • Aktuální verze XML souboru Přílohy žádosti o dávku nem.poj.

5.4.2015


 • Aktuální verze tiskopisů Potvrzení o zdanit.příjmech (záloh.daň i srážk.daň) a Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech.

3.3.2015


 • XML export Vyúčtování srážkové daně.
  (Informace: Protože číselníky obcí pro XML zálohové a srážkové daně jsou odlišné, je zapotřebí vyplnit nové pole "Obec pro srážkovou daň" ve Firemním nastavení - Údaje firmy.)

23.2.2015


 • Tisková podoba Přílohy č.1 k Vyúčtování DzP ze záv.činn.
 • V tabulce pro ruční úpravy části I. Vyúčtování DzP přidány nápomocné klávesy pro vyplňování sloupce 11.

17.2.2015


 • XML export Vyúčtování DzP.
  (Informace: Pro zpracování Přílohy 1 je zapotřebí vyplnit nové pole "Obec pracoviště" do Výchozích mzdových údajů jednotlivých zaměstnanců. Pokud mají všichni zaměstnanci pracoviště v místě sídla firmy, stačí jen zadat "Obec pracoviště" do Údajů firmy ve Firemním nastavení.)

10.2.2015


 • XML soubor Přehled o výši pojistného upraven o některá nová pravidla zavedená ČSSZ (např. musí být uveden buď kontaktní telefon nebo e-mail).
 • Přidán homebanking GE MoneyBank GE.

5.2.2015


 • Vzor 17 tiskopisu Vyúčtování srážkové daně.

4.2.2015


 • XML soubor Přehled o výši pojistného (PVPOJ 2015).
  Doprovodná informace:
  Od roku 2015 již ČSSZ neumožňuje podávání "Přehledu o výši pojistného" přes program Form Filler (o tomto ČSSZ zveřejnila informaci 30.1.2015).
  ČSSZ dala k dispozici interaktivní formulář na https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pvpoj-2015
  Formulář na uvedené adrese lze vyplnit ručně nebo načíst z XML-souboru produkovaného mzdovým programem.
  Při větším počtu podávaných Přehledů by se Vám mohl hodit i software e-Pod, který budeme nabízet v druhé polovině února, a který umožňuje dávkové podávání na portál ČSSZ VREP, na portály zdravotních pojišťoven a na Daňový portál.

2.2.2015


 • Vzor 21 tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.
 • Vzor 10 pro rok 2015 tiskopisu Přehled o výši pojistného (PVPOJ) pro ČSSZ.
 • Nový druh pracovního poměru Neuvolnění zastupitelé (odvádějí zdrav.poj., neodvádějí soc.poj.).
 • Upravena nabídka typů absencí, od roku 2015 už u neplac.volna existuje jen varianta "bez zdrav.poj." (s doplatkem do minima).

22.1.2015


 • Aktuální ZFO-formuláře pro Form Filler:
  Přehled o výši poj., ELDP, Příloha k žád. o dávku nemoc.poj., Oznámení o nástupu do zam.

18.1.2015 - Aktualizace Mzdy 2015


 • Minimální mzda zvýšena z 8500 na 9200 Kč (a hodinová z 50,60 na 55 Kč).
 • Maximální vyměřovací základ pro soc.poj. zvýšen na 1.277.328 Kč.
 • Hranice pro "solidární" daň zvýšena na 106.444 Kč.
 • Daňový bonus na dítě se mění na max. 4600 Kč měsíčně, 55200 Kč ročně.
 • Zvýšeny redukční hranice pro náhrady (90% z 155,40 Kč, 60% z 232,93 Kč a 30% z 465,85 Kč).
 • Nastaven plánovací kalendář.
 • Nastavena všechna ostatní legislativní nastavení.
 • Končí možnost zvýšení soc.poj.zam. na 26% a odečítání 50% náhrad nemoci z plateb soc.poj.
 • Přidány slevy na 2. a 3. dítě 15.804 a 17.004 Kč ročně.
  (Pokud máte u zaměstnance v účetnictví 2015 v tabulce slev ve výchoz.mzd.údajích více dětí, můžete na jejich řádcích klávesou F9 předefinovat, které je 2. či 3.)
 • Přidána sleva na umístění dítěte, tzv. školkovné.
  (Pokud chcete zaměstnanci tuto slevu uplatnit již za rok 2014, zadejte ji do tabulky slev do výchoz.mzd.údajú účetnictví 2014. Zadáte v tabulce klávesou F5 a částku vložíte do sloupce roční daň.slevy.)

30.12.2014


 • Umožněno zadat datum nástupu i následující rok než je rok firmy (přesněji do konce ledna násl.roku).
  (Účelem je umožnit uživatelům zadávat nastupující zaměstnance ještě před dostupností aktualizace pro nový rok a před předvody dat do nového roku.)

30.11.2014


 • Přidán tiskopis Potvrzení o zdaň.příjmech pro DPP.
 • Nové typy nepřítomnosti "Prostoje" s náhradou 60 nebo 80 procent.
 • Úpravy řazení v přehledu zaměstnanců i jinde, takže např. "š" následuje po "s", atd.
 • Možnost kopírovat do údajů nového zaměstnance údaje z výchozího zaměstnance pomocí Ctrl+F5, uplatní se např. při přidávání dalších prac.poměrů zaměstnancům.
 • Zrušeno upozornění při políčku Starob.duchodce ohledně slevy na poplatníka, jelikož důchodcům byl vrácen nárok na slevu na poplatníka.
 • V sestavě Důch.spoř.2.pilíř přidán sloupec součtu "2+3%"
 • Pro ISP přidána do údajů zaměstnance pole Plat.třída, Plat.stupeň, Druh tarifu.

20.4.2014


 • Možnost exportovat výplatní pásky po zaměstnancích do oddělených souborů (např. PDF).
 • Možnost potlačit název příjemce (např. jména zaměstnanců) v elektron.příkazech k úhradě.

24.3.2014


 • XML export pro Vyúčtování důchodové spoření druhého pilíře.
  (U příslušných zaměstnanců prosím vyplňte v "Osobních údajích" nová pole "měsíce od-do".)

3.3.2014


 • Tiskopis 25 5460/1 "Výpočet daně u příjmu FO" aktualizován na vzor 18.
 • Rozšíření tiskové sestavy Podrobného rozpisu - soc. a zdrav. pojistné, doplnění o několik sloupců.
 • Rozšíření nabídky položek do podrobného mzdového listu.

14.2.2014


 • Aktualizovaný XML export pro důchodové spoření druhého pilíře.

8.2.2014


 • Vyúčtování srážkové daně.

2.2.2014


 • XML sestava Příloha žádosti o nemocenskou.
 • Potvrzení o zdanitelném příjmu vzor 22.
 • Přehled o výši pojistného v.47.
 • Evid.list důch.pojištění v.54.

7.1.2014 - Aktualizace Mzdy 2014


 • Změny ve srážkové dani:
  U dohod o provedení práce zvýšena hranice pro sr.daň na 10.000 Kč. Ostatní pracovní poměry již mají pouze zálohovou daň!
 • Změna počtu dní náhrad, dosud bylo 21, nyní je to 14 dní.
 • Přestává se rozlišovat krátkodobé zaměstnání.
 • Při více zaměstnání malého rozsahu se nyní hranice (v současnosti 2500 Kč) posuzuje za všechna tato zaměstnání dohromady. Dosud se posuzovalo u každého samostatně.
 • Max. vyměřovací základ pro soc.poj. zvýšen na 1.245.216 Kč
 • Hranice pro "solidární" daň zvýšena na 103.768 Kč
 • Zvýšeny redukční hranice pro náhrady.
 • Nastaven plánovací kalendář.
 • Nastavena všechna ostatní legislativní nastavení.
 • U sestav/exportů, kde byl dosud export XML možný pouze přes Form Filler, přidány volby pro jednoduchý přímý export do XML.
 • U sestav/exportů pro podání na portál VREP (CSSZ) a Portál zdravotních pojišťoven přidány volby pro podání pomocí nového program "Elektronická podání Profesionál".

25.8.2013


 • Do menu "Výstupy mzdy" přidána "Žádost o vracení bonusů" (tiskopis i XML pro Daň.portál).
 • Nastavena nová minimální mzda od 1.8.2013.
 • Do výplatních pásek přidána možnost záhlaví se jménem zaměstnance pro tzv. skryté výplatní pásky.
 • Do příkazů k úhradě přidána možnost zobrazovat firmu příkazce.

10.4.2013


 • Aktuální verze tiskopisů Přehled o výši pojistného, Ozn. o nástupu do zam., ELDP.
 • Změna instalačního software používaného pro aktualizace.

5.3.2013


 • XML sestava "Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření" pro podávání na Daňový portál.
 • Do příkazů k úhradě přidána volba pro platby záloh důchodového spoření.
 • V Údajích firmy lze zadat některé potřebné údaje.

17.2.2013


 • Tiskopis "Potvrzení o zdanitelných příjmech" vzor 21.
 • Do Údajů firmy přidána volba pro "chráněnou dílnu", tj. situaci, kdy firma zaměstnává přes 50% zdravotně postižených zaměstnanců.
 • Drobné úpravy pro Vyúčtování daně z příjmu dle požadavků uživatelů.

10.2.2013


 • Tiskopis "Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti" přidán do menu "Výstupy mzdy".
 • Zadání čísla fin.úřadu a územního pracoviště přidáno do "Firemní nastavení --> Údaje firmy".

31.1.2013


 • Aktuální formulář Přehledu o výši pojistného pro rok 2013 (jak tisková podoba, tak XML věta pro Form Filler pro el.podání).
 • V souvislosti s legislativními změnami (důchodové spoření 2.pilíře a solidární daň 7%) upraveny tiskové výstupy :
  • Výplatní páska (základní i podrobná)
  • Mzdový list (typ 1 i 2)
  • Rekapitulace souhrnná
  • Podrobné rozpisy mezd - Přehled daní

28.1.2013


 • Výpočet solidární daně přizpůsoben i pro více pracovních poměrů jednoho zaměstnance.

25.1.2013


 • Aktuální verze tiskopisů :
  • Oznámení o nástupu do zaměstnání
  • Výpočet daně a daň.zvýhodnění u daně z příjmu ze záv.činnosti fyz.os.
  • Příloha k žádosti o dávky nemocenské

8.1.2013 - Aktualizace Mzdy 2013


 • Do sekce Administrace-Legislat.nastavení v programu přednastaveny hodnoty pro rok 2013 :.
  • Maximální vyměřovací základ pro soc.poj. nastaven na 1 242 432 Kč.
  • Maximální vyměřovací základ pro zdrav.poj. nastaven neomezeně, protože se již neuplatňuje.
  • Zvýšeny redukční hranice pro náhrady.
  • Nastaven plánovací kalendář.
 • Nové položky a funkce v programu :
  • Do Osobních údajů zaměstnance přidáno pole pro číslo smlouvy důchodového spoření druhého pilíře důchodové reformy.
  • Do druhé obrazovky zadávání mezd do sekce Soc.poj. přidána pole pro sazbu a částku 3% důchodového spoření druhého pilíře.
  • Do sekce Daň tamtéž přidáno pole pro solidární daň 7%.
  • Do sekce Srážky tamtéž přidáno pole pro srážku 2% důchodového spoření druhého pilíře
  • Do sekce Srážky dále přidána pole pro další srážky, již není tak často nutné využívat tlačítko Další srážky.
  • Přepracován systém informací a hlášek pro uživatele, již nebude tak často obtěžovat opakovanými informacemi (zejména při dalších aktualizacích během roku).
 • Důležité: Prosíme uživatele, aby ověřili, zda mají v programu zapnuté automatické aktualizace (v úvodní obrazovce volba Administrace a pak v menu Tech.nastavení volba Automatické aktualizace).

25.11.2012


 • Pro použití dalších příplatků zavedena upravená varianta tisku podrobného rozpisu mezd - příplatků (přidány sloupce, menší písmo).

20.10.2012


 • Do obrazovky zadávání mezd přidány další dva možné příplatky.

15.7.2012


 • Upraven tiskopis Příloha k žádosti o dávku nemoc.pojištění, aby pro r.2012 zahrnoval neplacená volna do vyloučených dob.

12.7.2012


 • Přidáno generování platebních příkazů ve formátu KPC pro ČSOB BusinessBanking24.

7.7.2012


 • Do sestavy Rekapitulace přidán údaj o základu soc.pojištění.

30.6.2012


 • Tiskopis ELDP upraven tak, aby uváděl základ soc.poj. bez omezení maximálním vyměřovacím základem.
 • Potvrzení o zdanit.příjmech upraveno, aby uvádělo nezvýšené soc.poj. zaměstnavatele bez ohledu na to, zda firma platí o 1% zvýšené pojistné.

15.6.2012


 • Pokud u několika dohod o provedení práce za daný měsíc zaměstnance jednotlivé DPP nepřekračují 10tis.Kč limit, je uživatel upozorněn při zadávání té dohody, kterou je již v součtu dosaženo limitu. Program uživatele vyzve, aby v předchozích zadaných dohodách provedl přepočet.

15.3.2012


 • Upraveno kritérium pro odvod soc.poj. při dohodě o provedení práce, a to tak, že se pro dosažení hranice 10 tisic posuzuje součet příjmů ze všech dohod zaměstnance v měsíci.

3.3.2012


 • Přidáno generování platebních příkazů ve formátu Multicash UniCredit.

19.2.2012


 • Přidán aktuální el.formulář PVPOJ12 pro el.podávání Přehledu o výši pojistného pomocí programu FormFiller.
 • Přidán aktuální el.formulář ELDP_45 pro el.podávání Evid.listů důch.zabezp. pomocí programu FormFiller.
 • Do hlavního dialogového okna výběru Evid.listů důch.zabezp. jsem dolů přidali tlačítko pro tisk pomocí starších verzí elektronického formuláře (vytvářených firmou Software602 pro CSSZ pro program FormFiller). Důvod je ten, že u novějších verzí se některým uživatelům objevují problémy s tiskem. Tito uživatelé nyní mohou alternativně využít starší verze el.formuláře (pouze pro tisk).

8.2.2012


 • V daňových zvýhodněních na vyživované děti (Administrace-Legisl.nastavení) zvýšen maximální daňový bonus měsíční na 5025 a roční na 60300.

6.2.2012


 • Potvrzení o zdanitelných příjmech vzor 20

31.1.2012


 • Do formuláře ELDP-detail (tabulka Průběh pojištění, nabídka ve sloupci Kód) jsme doplnili některé dosud neužívané kódy.

23.1.2012


 • Doplňky pro šetření ISPV: Nové pole v údajích zaměstnance pro kód CZ-ISCO a nástroj v Mimořádných operacích pro konverzi kódů KZAM-R na CZ-ISCO.


15.1.2012 - Aktualizace Mzdy 2012


 • Do sekce Administrace-Legislat.nastavení v programu přednastaveny hodnoty pro rok 2012 :.
  • Daňová sleva na poplatníka zvýšena na 24840 Kč
  • Daňová sleva (zvýhodnění) na dítě zvýšena na 13404 Kč
  • Hranice zaměstnání malého rozsahu zvýšena na 2500 Kč
  • Zvýšeny redukční hranice pro náhrady
  • Zaveden samostatný maxim.vyměř.základ pro zdrav.poj., od r.2012 již není společný s max.vyměř.základem pro soc.poj.
  • Nový rozšířený číselník druhů činností dle ČSSZ
  • Nastaven plánovací kalendář
 • Aktualizované tiskopisy :
  • Přehled o výši pojistného
  • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění
  • Potvrzení o prům.výdělku
 • Pro el.podání prostřednictvím software 602 XML Form Filler přidány novější verze formulářů (.zfo souborů), které jsou automaticky odesílány již na nový portál ČSSZ VREP :
  • Přehled o výši pojistného
  • Evidenční list důchodového pojištění
  • Oznámení o nástupu do zaměstnání
  • Pozn: Pro využívání elektronického podání přes Form Filler je nutné instalovat si jeho aktuální verzi, která je ke stažení zde
 • Nové chování a funkce v programu :
  • Při operaci Založení nového roku firmy jsou zaměstnancům některých druhů pracovních poměrů změněny kódy druhů činností ČSSZ na kódy dle nového číselníku činností ČSSZ.
  • Program nyní upozorňuje odděleně na překročení maximálního vyměřovacího základu zvlášť pro soc.pojistné a zvlášť pro zdrav.pojistné. Při překročení je samozřejmě pojistné počítáno jen z max.vyměř.základu.
  • Pro dohody o provedení práce program upozorňuje na aktuální max. počet hodin (nyní 300 hodin).
  • Jelikož se od roku 2012 musí z dohod o provedení práce nad 10tis.Kč odvádět soc. a zdrav. pojistné, program nyní z takovýchto dohod bude pojistné počítat. Dohody nad 10tis.Kč je proto nutné zadávat do standardního mzdového formuláře. Pouze dohody do 10tis.Kč lze zadávat jako dosud do zjednodušeného mzdového formuláře. Při pokusu o zadání dohody nad 10tis.Kč do zjednod.mzd.formuláře program vydá upozornění.
  • U druhu prac.poměru Společník/jednatel/komandista se ruší bývalá hranice 6200 Kč a program bude společníkům počítat pojistné stejně jako ostatní druhům prac.poměrů. Obdobně členové družstev.
  • Důvod ukončení prac.poměru se nyní již nesmí uvádět do Zápočtového listu, ale naopak musí do Potvrzení o prům.výdělku. Proto program kontroluje a požaduje vyplnění důvodu nyní u Potvrzení o prům.výdělku. V tisku Potvrzení o prům.výdělku jsou nyní uvedeny nové povinné formulace a údaje pro Úřad práce.
 • Na co je nyní třeba dávat pozor :
  • Dohody o proved.práce nad 10tis.Kč zadávat od r.2012 do standardního mzdového formuláře jako normální mzdy. Naopak dohody do 10tis.Kč včetně do zjednodušeného formuláře jako v min.letech.
  • U dohody o proved.práce, kdy určitý měsíc vznikne povinnost přihlásit pracovníka (tj. dohoda přesáhla 10tis.Kč), zadejte v okně (formuláři) Oznámení o nástupu do zaměstnání do pole Nástup do zaměstnání první den měsíce, kdy vznikla povinnost přihlásit pracovníka (a nikoliv datum nástupu do zaměstnání).
  • U dohod o proved.práce, máte normálne ve výchozích mzd.údajích prázdný Druh činnosti ČSSZ a Zdrav.pojištovnu. Pokud vznikne povinnost přihlásit pracovníka (tj. dohoda přesáhla 10tis.Kč), doplňte Druh činnosti ČSSZ a Zdrav.pojištovnu ve vých.mzd.údajích.
  • Pokud jste založili nové roky Vašich firem ještě před instalováním aktualizace 2012, projděte prosím výchozí mzd.údaje zaměstnanců, kteří byli společníky nebo členy družstev. U jednatelů je třeba ručně změnit Kód činnosti ČSSZ na S (společník/jednatel) a u členů družstev na O.
  • Pokud chcete vybrané dokumenty podávat elektronicky, nezapomeňte si stáhnout novější Form Filler zde

22.9.2011


 • Hlášení zobrazované v případě technického problému rozšířeno o možnost vložení informací do textu e-mailu zasílaného technické podpoře.

20.8.2011


 • V PDF-exportu Mzdového listu (typ 1) a Výplatní pásky upraveny šířky několika polí, která "přetékala" šířku a nezobrazovala se správně.

20.7.2011


 • Do možností Přikazů k úhradě přidán elektronický příkaz pro formát "Sběrný účet České spořitelny".

5.6.2011


 • Zprovozněno automatické stahování aktualizací. Lze zapnout/vypnout volbami Administrace -> Tech.nastavení -> Autom.aktualizace.
  Do úvod.obrazovky programu jsme navíc přidali tlačítko "Aktualizace z internetu", kterým lze stáhnout aktualizaci i tehdy, pokud má uživatel automatické stahování vypnuto. Toto je pomůcka pro uživatele, kteří např. jsou připojeni k Internetu jen někdy.

28.5.2011


 • Zavedena funkce Vzdálená podpora, vyhrazeným tlačítkem v úvodní obrazovce programu.
  Umožňuje servisní zásah přímo na Vašem počítači.

27.5.2011


 • Doplněn formulář Výpočet daně z příjmů FO vzor 15.

12.5.2011


 • Potvrzení o zdanit.příjmu vzor 19.
 • Pro druh činnosti "Společník,jednatel,komandista" uplatněn pro r.2011 limit 6200 Kč pro výpočet soc.pojištění.
 • Některé složitější tiskopisy měly problém při exportu do PDF, vyřešeno.
 • V Hromadném oznámení zaměstnavatele pro ZP přidány za IČO dvě nuly.

21.2.2011


 • Na www.cssz.cz se objevil nový formulář Přílohy k žádosti o dávku nem.poj. (II/2011), doplnili jsme do aktualizace.

11.2.2011


 • V dialogovém okně Oznámení o nástupu do zaměstnání upravena rozbalovací nabídka k poli Kód ZP. Nyní nabízí vždy ty pojišťovny, které jsou pro danou firmu používány.
 • Změněno chování při smazání mzdy. Dosud se po novém založení téže mzdy objevily i absence k původní mzdě a bylo nutné je upravit nebo zrušit. Nyní jsou po smazání mzdy a jejím novém založení absence prázdné.
 • Přidán nový el.formulář PVPOJ_2011_1_8.zfo pro el.podání Přehledu o výši pojistného přes aplikaci FormFiller.

28.1.2011


 • Doplněno Potvrzení o zdanit.příjmech vzor 18.

25.1.2011 - Aktualizace Mzdy 2011


 • Možnost exportů tiskových sestav do formátů :.
  • PDF (univerzální formát např. pro zasílání výstupů e-mailem nebo předávaní na médiu),
  • DOC (formát dokumentů MS Word, čili s možností vpisování poznámek atd.),
  • RTF (univerzální formát i pro jiné textové editory než MS Word),
  • ODT/ODS (formáty pro softwarový balík OpenOffice, což je zdarma dostupná obdoba MS Excelu, MS Wordu a dalších součástí MS Office).
 • Nové tiskopisy zdrav,pojišťoven :
  Hlášení pro pojišťovny, Hromadné oznámení :
  VZP, OZP, ZPMV, ZPMA, VOZP, ČPZP, Revírní bratrská pokladna, Zaměstnanecká pojišťovna škoda, Zdravotní pojištovna Media.
 • Aktualizovaný přehled o výši pojistného pro ČSSZ
 • Zákonné změny :
  • Od ledna 2011 už program neodečítá 50% náhrad nemoci z plateb soc.pojištění.
   Výjimka je pro případ, kdy si firma dobrovolně zvýší soc.pojištění placené zaměstnavatelem z 25% na 26%, tehdy bude program 50% náhrad nemoci z plateb soc.pojištění nadále odečítat.
  • Počet kalendářních dnů, v rámci kterých program spočte v prac.dnech náhrady za nemoc, se pro rok 2011 mění ze 14 na 21.
  • Redukční hranice průměrů pro náhrady změněny na 144.38 Kč (90%), 216.48 Kč (60%) a 432.95 Kč (30%)
  • V daňových slevách snížena položka "na poplatníka" na 23 640 Kč.
  • Maximální vyměřovací základ zvýšen na 1 781 280 Kč.

20.4.2010 - doplňky a opravy verze 2010


 • [změna] ČSSZ vydala novější verzi elektronického formuláře pro tisk a e-podání přehledu o výši pojistného verze 2010, viz stránky ČSSZ. Formulář je zapracován do programu.
 • [změna] ČSSZ vydala novější verzi elektronického formuláře pro tisk a e-podání ELDP 2009, viz stránky ČSSZ. Formulář je zapracován do programu.
 • [oprava] Upraven export dat pro ISPV. V součtových hodnotách doby absence celkem za čtvrtletí se chybně zahrnovaly údaje i za některé zaměstnance, kteří nebyli v evidenčním počtu, např. ženy na rodičovské dovolené.

10.2.2010 - doplňky a opravy verze 2010


 • [oprava] Údaje účet firmy a VS ČSSZ zobrazené na pozadí hlavní obrazovky po vstupu do firmy se neaktualizovaly dle aktuálně zvolené firmy.
 • [změna] 1.2. ČSSZ vydala elektronický formulář pro e-podání PVPOJ verze 2010, viz stránky ČSSZ. Formulář je zapracován do programu.
 • [oprava] Ve verzi 14.1.2010 nebyl aktualizován číselník minimální mzdy pro rok 2010. V souvislosti s tím program nekontroloval odvod min. zdravotního pojištění.
 • [oprava] Při vstupu do formuláře pro výpočet mzdy v situaci po skončení pracovního poměru program havaroval.

14.1.2010 - Aktualizace Mzdy 2010


 • Přihlášky ke zdravotnímu pojištění - tisk i e-podání.
  Program nově umožňuje připravit hromadné oznámení pro zdravotní pojišťovny. Obsah oznámení program automatizovaně připraví. Následně je možné oznámení tisknout nebo exportovat data oznámení pro e-podání. Pro e-podání je nutné zajistit si registraci na portál zdravotní pojišťovny.
 • E-podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele pro zdravotní pojišťovnu.
  Program exportuje data pro e-podání. Pro e-podání je nutné zajistit si registraci na portál zdravotní pojišťovny.
 • E-podání přehledu o výši pojistného pro ČSSZ.
  Program exportuje data pro e-podání. Samotné odeslání dat je řešeno obdobně jako např. u ELDP pomocí software PortLink nebo XML Filler.
 • Elektronické bankovnictví.
  Program exportuje data příkazu k úhradě pro další formáty elektronického bankovnictví. Nyní jsou tedy podporovány: Komerční banka - formát BEST, Raiffeisenbank - formát Gemini, Česká spořitelna - formát ABO, ČSOB - formát ABO, Živnostenská banka.
 • Zaslání archivu dat firmy emailem.
  Pokud využíváte pro zasílání emailů aplikaci instalovanou na Vašem PC jako např. Outlook nebo Outlook Express, program Vám umožní snadno vytvořit archivní soubor dat firmy a tento soubor emailem zaslat.
 • Zápočtový list, přehled srážek - na zápočtovém listě je možné před tiskem upravit připravený přehled srážek
 • Zákonné změny
  • Tři stupně invalidity. Program reflektuje nové třístupňové dělení invalidity. Upraven výpočet daňových slev a mzdy, potvrzení o zdanitelných příjmech, ONZ a ISPV.
  • Zrušen výpočet slev na SP.
  • Aktualizovaný formulář přehled o výši pojistného pro ČSSZ.
  • Roční zúčtování daně
   Aktualizovaný formulář 5460-1 "Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků" na vzor č. 14. Předchozí verze formulářů jsou zachovány.
  • Aktualizované redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu a sazby pro výpočet náhrady za pracovní neschopnost platné v roce 2010.
  • Aktualizováný maximální roční vyměřovací základ pro SP.
  • Aktualizované daňové slevy.
 • Další úpravy. Nově strukturované, přehlednější hlavní menu. Při založení nové firmy program automaticky naplní číselník pojišťoven. Na pozadí firmy přidáno často používané informace: číslo účtu a VS pro ČSSZ.
10.8.2009 - "Program Mzdy Profesionál - aktualizace 2009 léto"


 • Slevy na pojistném
  S účinností od 1. 8. 2009 je novelizován zákon o pojistném č. 589/1992 Sb., který v novém § 21a stanoví možnost uplatnění slevy na pojistném zaměstnavatelem. Blíže viz sekce novinky na stránkách ČSSZ. Program na mzdy bude za tímto účelem obsahovat:
  • Podporu pro výpočet slev zaměstnanců.
  • Aktualizovaný formulář "Přehled o výši pojistného".
  • Aktualizované tiskové sestavy "Rekapitulace souhrnná" a "Podrobné rozpisy mezd / Sociální a zdravotní pojistné".
  • Zpětný výpočet jednorázové mimořádné slevy za měsíce leden až červenec 2009, kterou lze uplatnit pouze v srpnu r.2009. Uplatnit mimořádnou slevu můžete na formuláři "Příloha k přehledu za kalendářní měsíc srpen 2009" vydaném ČSSZ k tomuto účelu. Tento jednorázově použitý formulář není v programu zapracován. Podklady pro vyplnění formuláře získáte ze sestavy "Rekapitulace souhrnná", detail slev po zaměstnancích pak na sestavě "Podrobné rozpisy mezd / Sociální a zdravotní pojistné".
 • Tisky
  • Nová verze tiskového formuláře "Nepřítomnosti / 89_621_2_Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění".
  • Nové tiskové sestavy "Potvrzení převzetí výplatních pásek a stravenek" + reorganizováno menu.
 • ISPV 2009 - upraven export dat ISPV (statistické šetření o ceně práce) pro rok 2009.
 • Další změny
  • Optimalizováno přizpůsobování programu pro variantu rozlišení displeje 1280x1024, které má poměr stran 1.25 oproti standardu 1.33. V daném rozlišení při použité velikosti písma nebylo možné zadat vysoké částky hrubé mzdy (milion a více).
  • Umožněno třídění seznamu firem podle názvu a roku.
  • V seznamu zaměstnanců přidána možnost třídit podle zkratky ZP.
  • Na ELDP a ONZ se vyplňuje pošta jako prvních 5 znaků z obce.
  • V importu do podvojného účetnictví přidáno životní a penzijní pojištění.
  • Na výplatní pásky doplněna položka "Další příjem". Je zahrnuta v součtu s položkou "Další zdanitelný příjem".
  • Upravena obrazovka zadávání licenčního klíče. Možnost vygenerovat internetovou objednávku a žádost o klíč.
 • Aktualizace programu bude distribuována v druhé polovině srpna.

15.2.2009 - doplňky a opravy verze 2009


 • Upraveno zaokrouhlování náhrady mzdy za PN. Nyní se zaokrouhluje nahoru samostatně každá náhrada za PN, přičemž zaokrouhlena je až celková náhrada za celou PN. Pokud chcete upravit již zadanou PN, zvolte Oprava mzdy, vstupte do nepřítomností, následně F9 - oprava nepřítomnosti a stiskněte Ctrl+P jako přepočet. Náhrada za PN bude přepočtena.
 • Ve mzdovém programu jsou aktualizované formuláře ONZ a ELDP pro XML Filler ze stránek ČSSZ ze dne 23.1.2009. Může se stát, že budete muset instalovat i novou verzi XML Filleru, viz stránky ČSSZ.
 • Při tisku výplatních pásek za středisko nebo jednotlivé zaměstnance program chybně použil k tisku původní verzi výplatních pásek z roku 2008, kde není zobrazena náhrada za nemoc.
 • Při výpočtu dávky (např. mateřské dovolené) přecházející z r.2008 do r.2009 v případě, že dávka započala před 1.9.2008 program chybně vyhodnotil přechodná ustanovení a vypočetl redukovaný vyměřovací základ dle sazeb pro r. 2008.
 • Zobrazena chyba při výpočtu příplatků, pokud byl v dané mzdě zadán nulový průměr pro náhrady.
 • V agendách ISP a ISPV program havaroval na chybu.
 • V exportu ONZ v případě akce "2 Oznámení o skončení zaměstnání" program generoval ve výstupním XML souboru do položky "zdravotní pojišťovna" a "druh důchodu" hodnotu 0 místo prázdného řetězce. Program PortLink následně při elektronickém podání skončil chybou. V programu XML Filler je možné položky ručně vymazat.
 • Na tiskové sestavě "Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách" se chybně vyplňovaly kalendářní dny nemoci a ošetřování a počet případů PPM i nepřítomností započatých po 1.1.2009. Pokud jste již takové nepřítomnosti zadali, je nutné zvolit opravu dané mzdy, vstoupit do nepřítomností a opět vystoupit, program přepočte hodnoty a následně na tiskové sestavě se již nebudou tyto údaje zobrazovat.
 • Na tiskové sestavě "Nepřítomnosti / Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění"
  • program zobrazoval druh činnosti textem. ČSSZ požaduje číselné označení.
  • se nyní zobrazuje "Rozhodné období od:" dle data nástupu zaměstnance pokud zaměstnanec nastoupil v období 12 měsíců před vznikem sociální události.
  • se uvažuje i případ, kdy sociální událost vznikla v kalendářním měsíci, v němž vzniklo pojištění zaměstnance.

25.1.2009 "Program Mzdy Profesionál - aktualizace 2009"


Obsahem aktualizace mzdového software pro rok 2009 jsou především změny vyplývající z nového zákona o nemocenském pojištění s účinností od 1.1.2009.
 • Změny ve výpočtu nemocenských dávek
  • Výpočet náhrady mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti.
  • Výpočet dávek dle přechodných ustanovení pro nepřítomnosti započaté v roce 2008.
  • Odpovídají změny výpočtu mzdy a změny tiskových sestav (výplatní pásky, mzdové listy, rekapitulace, příkaz k úhradě, osobní karta zaměstnance).
 • Výpočet nemocenského a důchodového pojištění
  • Při zpracování mzdy program uvažuje jednotlivé druhy činností (hlavní, dohoda, společníci apod.), délku zaměstnání a dosažený příjem a dle toho v jednotlivých měsících vyhodnocuje účast na nemocenském a důchodovém pojištění dle nových pravidel. V případě výjimek lze i ručně zvolit jakých druhů pojištění je v daném měsíci zaměstnanec účasten.
  • Pracovní poměr zaměstnance lze označit jako "zaměstnání malého rozsahu" a program poté v jednotlivých měsících vyhodnocuje dle dosaženého příjmu zda je zaměstnanec v daném měsíci účasten nemocenského pojištění.
  • Změna zaměstnání na zaměstnání malého rozsahu a zpět, a účast na nemocenském a důchodovém pojištění jsou také uvažovány při vyplnění ELDP.
 • Tiskové sestavy
  • Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách
   • Nová tisková sestava dle oficiálního tiskopisu 89 542 4. Nahrazuje původní sestavy "Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách" a "Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace".
   • Původní sestavy jsou zachovány pokud pracujete s firmou z r. 2008 a níže.
  • Nepřítomnosti / Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění
   • Nová tisková sestava dle tiskopisu 89 621 1.
  • Nepřítomnosti / Náhrady - pracovní neschopnost
   • Nová tisková sestava zobrazující vyplacené náhrady za pracovní neschopnost po jednotlivých zaměstnancích s možností volby libovolného období.
 • ELDP
  • Přepracovaná agenda. Upravena obrazovka ELDP dle nového oficiálního tiskopisu.
  • Zapracovány změny algoritmů pro plnění ELDP (V sekci "Průběh pojištění v daném roce" již není samostatně postavena vojenská služba a mateřská dovolená, uvažuje se také účast na důchodovém pojištění vyhodnocená v jednotlivých měsících při zadávání mezd a zaměstnání malého rozsahu).
  • Upraveny exporty dat pro tisk a elektronické podání dle nových datových struktur verze 2009.
  • Původní agenda ELDP se shodnou funkčností zůstává zachována pro firmy z let 2008 a níže.
  • Aktualizována tisková sestava "Podklady pro ELDP".
 • Oznámení o nástupu do zaměstnání
  • Původní agenda "Přihlášek/odhlášek k nemocenskému pojištění" přepracována na současné "Oznámení o nástupu do zaměstnání".
  • Upraveny exporty dat pro tisk a elektronické podání dle nových datových struktur verze 2009.
  • Původní agenda přihlášek/odhlášek se shodnou funkčností zůstává zachována pro firmy z let 2008 a níže.
 • Roční zúčtování daně
  • Aktualizovaný formulář 5460-1 "Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků" na vzor č. 13.
  • Předchozí verze jsou zachovány pro výpočet v letech 2007 a níže.
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech
  • Aktualizovaný formulář 5460 "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění" na vzor č. 17.
  • Předchozí verze formulářů jsou zachovány.
 • Aktualizovaná nastavení programu
  • Sazby pro výpočty nemocenských dávek v roce 2009 pro nepřítomnosti z r. 2008 a sazby pro výpočet náhrady mzdy pro nepřítomnosti 2009.
  • Svátky.
  • Číselníky druhů činností a další dle ČSSZ.
9.9.2008


 • Změny ve výpočtu nemocenských dávek od 1.9.2008 - Sazba pro výpočet nemocenského za první 3 kalendářní dny pracovní neschopnosti se snižuje z 60% na 25%. Vznikla-li pracovní neschopnost 30. nebo 31. srpna 2008 a přechází do září, náleží nemocenské za 1. a 2. září ve výši 60 % denního vyměřovacího základu.

10.7.2008 "Software Mzdy Profesionál - aktualizace 2008 léto"


 • Změny ve výpočtu nemocenských dávek - s účinností od 30.6.2008 jsou rozhodnutím ústavního soudu opět vypláceny nemocenské dávky i za první 3 dny nemoci.
  Pro tuto dočasnou změnu legislativy byl software upraven tak, že je možné v administraci software nastavit sazby pro výpočty nemocenských pro období po měsících, nikoliv po rocích tak jak tomu bylo dosud. Software ale není možné upravit tak, aby toto období bylo ke konkrétnímu dni, tedy k 30.6. Tzn. že ve výplatě za červen (včetně 30.6.) bude program počítat nemocenskou dávku dle pravidel platných do 29.6. Nastane li Vám tedy případ, kdy nemocenská začne 28-30.6., bude nutné částku za nemocenskou dávku (pouze v měsíci červnu) upravit ručně přímo v zadávání nepřítomností, tedy vyplatit za 30. červen 2008 nemocenské v procentní sazbě 60% DVZ. Ve výplatách za červenec již bude software počítat nemocenské dávky dle nových pravidel.
 • Příkaz k úhradě
  • Je nyní i ve formě s popisem jednotlivých plateb. Tzn. že ke každé platbě je zobrazen její účel a příjemce (Např. účel "Srážka ze mzdy: spoření", příjemce "Josef Novák").
  • Je umožněno volitelně sloučit platby na výplaty zaměstnanců z více pracovních poměrů do jedné platby.
 • Nepeněžní příjem - nová položka do formuláře mzdy. Počítá se z ní SP, ZP, daň, nepočítá se z ní průměrný výdělek. Je určena např. pro zadání částky za užívání služebního automobilu.

23.2.2008 - doplňky a opravy verze 2008

 • Nový formulář "Potvrzení o zdanitelných příjmech" verze 5460_16. Přičemž v programu zůstávají zachovány i předchozí verze formulářů.
 • Nová tisková sestava Rozpisy mezd/daňové slevy.
 • Pro dohodu o provedení práce program kontroluje maximální dovolený počet odpracovaných hodin 150 hodin.
 • Oprava chyby - pro druh činnosti odměny členů statutárních orgánů program chybně nepočítal zdravotní pojištění.

17.1.2008 - doplňky a opravy verze 2008


 • ELDP je možné exportovat pro tisk nebo elektronické podání do programu 602 XML filler obdobně jako přihlášky k nemocenskému pojištění.
 • Kopírování sazeb příplatků ze mzdy zaměstnance do mzdy následující je umožněno i přes konec roku, tj. ze mzdy prosincové do lednové.
 • Na mzdovém listě a souhrnné rekapitulaci se zobrazují názvy příplatků ne podle celoprogramových výchozích hodnot, ale podle firemního nastavení.
 • Opravené chyby
  • Tisková sestava výplatních pásek havarovala na chybu.
  • Zjednodušený formulář zadávání mzdy pro dohodu o provedení práce havaroval na chybu.
  • Oprava zobrazení pro rozlišení obrazovky 1024x768 - formulář výpočet daně z příjmů a formulář firemní údaje se v tomto rozlišení nevešly na obrazovku.
  • Položka naturální příjem se nekopírovala do následující mzdy, i když bylo zaškrtnuté pole pro kopírování.
  • V nastavení sazeb pro výpočty programu pro rok 2008 chyběla hodnota minimální mzdy.
  • Na tiskové sestavě "Průměrný přepočtený stav zaměstnanců" program počítal do započtené doby i dobu svátku, která spadala do nemoci. Tato doba se už nyní nezahrnuje.

1.1.2008 "Software Mzdy Profesionál - aktualizace 2008"


 • Stabilizace veřejných financí.
  • Zdanění zálohovou a srážkovou daní na principu supermzdy. Zohlednění těchto změn při zdanění více pracovních poměrů jednoho zaměstnance u téhož zaměstnavatele.
  • Nové sazby daní, daňových slev na poplatníka, invaliditu, studenta, vyživované osoby atd.
  • Penzijní a životní pojištění - od daně z příjmů je u zaměstnance osvobozen příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění v součtu maximálně však do výše 24 000 Kč ročně.
  • Nový formulář "Potvrzení o zdanitelných příjmech" 5460_15. Přičemž v programu zůstávají zachovány i předchozí verze formulářů.
  • Nový formulář "Výpočet daně a daňového zvýhodnění" 5460-1_12. Přičemž v programu zůstávají zachovány i předchozí verze formulářů.
  • Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění ve výši 48 násobku průměrné mzdy.
  • Změny ve výpočtu nemocenských dávek. První tři dny nemoci neplacené, dále podle nových sazeb, vše variabilně nastavitelné v případě budoucích změn.
 • Umožněn export tiskových sestav do formátu HTML nebo jako obrázky. Takto exportované sestavy je možné zaslat emailem nebo později vytisknout. Je možné exportovat samostatně jednotlivé strany tiskové sestavy. U sestav, kde to má význam (např. výplatní pásky) je možné exportovat i po jednotlivých zaměstnancích.
 • Výplatní list a výplatní pásky umožňují tisk každého zaměstnance na novou stránku.
 • Třídění seznamu zaměstnanců na F7 je umožněno také podle střediska. V seznamu zaměstnanců je umožněno rychlé vyhledání zaměstnance psaním jeho jména i pro české znaky.
 • Je umožněno vstoupit do přehledu nepřítomností v údajích zaměstnance a seznamem procházet, je aktivován vertikální posuvník. To je vhodné, pokud je nepřítomností více než na jednu stranu. Dále je umožněno seřadit nepřítomnosti podle čísla, typu, data od.
 • Oprava chyby - Sestava hlášení pro ZPMV posunuta o 1 mm doprava, protože některé tiskárny netiskly levý okraj sestavy. Dále je obecně umožněno uživatelsky nastavit šířku levého okraje sestavy.
23.08.2007


 • Nové hlášení pro ZPMV, do firemních údajů přidáno číslo orientační a popisné.
 • Nová verze zápočtového listu.
  • Je možné zadat nepřítomnosti z minulého zaměstnání
  • Odstraněno rodné číslo
  • Přidán druh pracovněprávního vztahu
  • Odstraněny informace o průměrném výdělku
  • Změny designu
 • Nový formulář potvrzení o průměrném výdělku, který obsahuje informace původně na zápočtovém listu.
 • ISP - mzdový program exportuje dostupná data pro informační systém o platech, viz. http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/is_o_platech.html. Zatím ale mzdový software neobsahuje kompletní škálu dat pro potřeby ISP v dostatečném detailu, proto ani export není kompletní. Např. chybí detailní dělení příplatků.
 • Oprava chyby - při exportu dat pro ISPV se do položek 20-abscelk a 22-absplac nepočítala doba svátků.
 • Oprava chyby - v případě, kdy je pracovnice na rodičovské dovolené, tak při zadání mzdy software chybně hlásil, že nedosáhla min.vym.základ a počítal minimální odvod ZP.
 • Snížená hlavička tiskové sestavy potvrzení o zdanitelných příjmech o 0,5 cm, aby byla větší patička. Na některých tiskárnách nešla sestava tisknout.
 • Oprava chyby - při exportu ELDP do XML se chybně exportoval obsah, pokud obsahoval anglické uvozovky ".
 • Oprava chyby - na rekapitulaci po zaměstnancích docházelo k postupné kumulaci některých částek, čili částka se nenulovala pro každou skupinu.

2.5.2007

 • Z částky příspěvku zaměstnavatele na penzijní přípojištění nebo životní pojištění zaměstnance, která překračuje limit, je vypočteno sociální a zdravotní pojištění.
 • Průměrný přepočtený stav je možné počítat na 4 desetinná místa.
 • Oprava chyby - na tiskové sestavě výpočtu průměrného přepočteného stavu zaměstnanců program v případě měsíční mzdy uvažoval chybně dobu ve svátek jako odpracovanou. Vzhledem k tomu, že odpracovaná doba se dělí fondem doby bez svátků, pak takovýto zaměstnanec byl v běžném měsíci bez absencí uvažován jako více než 1, např. 1,05.
 • Oprava chyby - ve statistice ISPV byl chybně počítán údaj "DOBAZAM = doba zaměstnání ve zpravodajské jednotce" ve dnech místo v rocích.
 • Oprava chyby - na mzdovém listě a souhrnné rekapitulaci se nezobrazovaly správně názvy odměn a srážek dle firemního nastavení.
 • Na přehledu zaměstnanců se nezobrazovalo bydliště. Dále doplněna možnost zobrazit Ulici, Číslo domu, Obec, PSČ a Stát jako zvláštní položky (např. pro export do Microsoft Excel) nebo bydliště jako celek v jedné položce.

10.03.2007

 • Přidána kontrolní hlášení pro správné pořadí zadání mezd při více pracovních poměrech zaměstnance.
 • Tiskovou sestavu výpočet daně z příjmů nebylo možné zobrazit v případě, že uživatel používá tiskárnu s příliš velkou netisknutelnou oblastní na horním a dolním okraji papíru.
 • Na výplatních páskách rodné číslo nahrazeno datem narození.

05.02.2007

 • Příplatky - v zadávání mzdy software umožňuje u příplatků určit, zda se příplatek počítá na základě sazby v Kč/h nebo procentní sazbou z průměrného výdělku.
 • Oprava chyby - na rekapitulaci po zaměstnancích docházelo k postupné kumulaci částky daně, čili částka se nenulovala pro každou pojišťovnu.

02.02.2007

 • Oprava chyby - v případě, že zaměstnanec měl v průběhu roku pouze jeden pracovní poměr a ve výchozích mzdových údajích nastaven typ zdanění "Zdanit pouze tento pracovní poměr" a poté v průběhu roku začal pracovat i ve vedlejším poměru a tudíž v původním hlavním poměru bylo nutné změnit typ zdanění na "Zdanit všechny poměry v tomto poměru", pak na potvrzení o zdanitelných příjmech nebyla zahrnuta mzda za měsíce, které byly vypočteny v původním režimu zdanění "Zdanit pouze tento pracovní poměr". Obdobný problém byl na tiskové sestavě výpočet daně s příjmu.
 • Oprava chyby - v případě, že jste zadali zaměstnanci pracujícímu na dohodu o provedení práce ve mzdě v jednom měsíci více než 100 hodin, program chybně upozorňoval na překročený limit. Od r. 2007 je povoleno 150 hodin.

2.1.2007 "Mzdy Profesionál - aktualizace 2007"


 • Nový formulář zúčtování daně za rok 2006 v. 5460_1_11. Pro roky 2005 a níže umožňuje software využít předchozí verzi formuláře.
 • Podpora zahraničních zaměstnanců. V osobních údajích je možné zadat stát trvalého pobytu zaměstnance. Je možné zadat potřebné údaje nerezidenta (DIČ, rodné číslo ve svém státě a adresa trvalého pobytu v ČR). Tyto údaje se exportují i do přihlášky k nemocenskému pojištění a jsou na mzdovém listě. Dále je možné přiřadit zaměstnanci ID pro zdravotní pojišťovnu, které se zobrazuje na podrobném hlášení pro ZP.
 • Nový formulář přihlášky cssz_po_pr_v2_10.zfo. Tento v kombinaci s novým XML fillerem umožňuje import a tisk více přihlášen najednou. Také je možné z mzdového software jedním tlačítkem spustit XML filler, automaticky importovat data přihlášky a ihned tisknout bez nutnosti provádět import ručně.
 • Minimální zadaný základ zdravotního pojištění se kontroluje součtem za všechny pracovní poměry zaměstnance.
 • Na hlášení pro ZP se uvádí počet zaměstnanců, nikoliv počet pracovních poměrů
 • Označení druhu činnosti (HPP, VPP apod.) je nyní rozloženo do dvou položek, což umožňuje zadat přesné značení ČSSZ, které je potřebné na přehledu o vyměřovacích základech.
 • Na obrazovku zadávání mzdy bylo přidáno pole pro náhrady za cestovné. Tento údaj se dále zobrazuje na výplatních páskách, souhrnné rekapitulaci, rekapitulaci po zaměstnancích, mzdových listech.
 • Export do Excel je umožněn na zkratkovou klávesu s možností zadání názvu souboru. Upravené některé exporty tiskových sestav do excel (nemocenské dávky, přehled nepřítomností atd.). Na těchto sestavách se exportovala i data z podkladových databázových tabulek netýkajících se přímo dané sestavy.
 • Do obrazovky zadávání mzdy bylo přidáno pole počet hodin nepřítomnosti a toto se přímo přebírá z absencí. Doposud se přebíral pouze počet dnů, což způsobovalo nepřesnosti v zaokrouhleni pří kratších nepřítomnostech, např. 1,5 hodiny apod.
 • Aktualizované číselníky (vyměřovací základy pro nemocenské dávky, svátky, minimální mzda).
 • Oprava chyby - pokud je zaškrtnuto kopírování životního nebo penzijního pojištění, kopírovala se pouze částka, ne účet. Nyní se kopíruje i účet.
160929 "Mzdy Profesionál - aktualizace 2006 podzim"


 • Podpora statistického šetření o ceně práce ČSÚ. Ekonomickým subjektům, které byly vyzvány Ministerstvem práce a sociálních věcí k předkládání dat pro statistické zjišťování, vzniká podle § 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb. zpravodajská povinnost. Mzdový program nyní umožňuje exportovat data požadovaná ČSÚ ve formátu XML. Tento datový soubor lze pak snadno načíst do pořizovacího programu ISPV (informační systém o průměrném výdělku), který je pro tyto účely určen. V ISPV je po načtení dat možno tato data upravit a odeslat emailem na MPSV. Pořizovací program firmy Trexima, spol. s r.o. je volně ke stažení na internetových stránkách http://www.trexima.cz.
 • Nová tisková sestava výpočet průměrného přepočteného stavu zaměstnanců dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, vyhl. č.518/2004 Sb. Na sestavě je možno zvolit libovolné období v měsících. Přepočtený stav je zobrazen pro každého zaměstnance plus celkový přepočtený stav.
 • Homebanking Gemini. Platby vystaveného příkazu k úhradě je možno exportovat pro elektronické odeslání do souboru ve formátu pro Homebanking Gemini podobně jako tomu doposud bylo možné pro Živnostenskou banku.
 • Nový formulář potvrzení o zdanitelných příjmech 5460_14. V programu je zachována i předchozí verze formuláře 5460_13 a je možné volit, kterou verzi formuláře chcete vytisknout.
 • Nová tisková sestava Podrobné rozpisy mezd / Životní pojištění. Jedná se o obdobnou sestavu jako Penzijní připojištění. Sestava zobrazuje přehled částek životního pojištění placeného zaměstnancem a příspěvek zaměstnavatele.
 • Aktualizované číselníky - aktualizované nastavení programu, tzn. sazby daní, minimální mzdy apod.
 • Další drobné úpravy/opravy
  • Datum výplaty a zálohy se při vytvoření mzdy posunou na první pracovní den
  • Na tiskové sestavě souhrnné rekapitulace se uplatňuje zvolená skupina zaměstnanců podobně jako na ostatních sestavách.
  • V tiskové sestavě přehled daní a souhrnná rekapitulace se zobrazovaly daňové slevy ve výši celkového nároku místo ve výši uplatněné, takže výsledná suma odvodu daně v některých případech neodpovídala sumě na příkaze k úhradě, kde byla hodnota správná.
  • Na odhlášce nemocenského pojištění bylo nutné vyplňovat rodinný stav, aby bylo možné odhlášku poslat pomocí aplikace PortLink, přesto, že rodinný stav na odhlášce nemá být vyplněn.
  • Při výpočtu doplatku do min. základu zdravotního pojištění docházelo díky chybě v zaokrouhlení k opakovaným dotazům na výpočet doplatku i po zadání základu pro doplatek.
  • Při exportu přihlášky k nemocenskému pojištění pro tisk nebylo možné importovat data do formuláře v aplikaci XML Filler, pokud byla v PSČ ve firemních údajích zadána mezera .
  • Při výpočtu zúčtování daně z příjmů se sčítá sociální a zdravotní pojištění ze všech pracovních poměrů zaměstnance.
  • Pokud ve firemních údajích zadáte datum výplaty záporným číslem, pak se datum výplaty počítá a zobrazuje v měsíci mzdy, nikoliv až v následujícím měsíci.
  • A další.

160101 "Mzdy Profesionál - aktualizace 2006"


 • Výpočet daně z příjmu a daňového zvýhodnění fyzických osob (Roční zúčtování daně) odpovídá požadavkům pro rok 2005, obsahuje výpočet daňového zvýhodnění (sleva na dani, daňový bonus) za vyživované děti. Upravený tiskový formulář verze 5460/10.
 • Měsíční výpočet mezd podporuje nahrazení nezdanitelných částek slevami na dani dle daňového zákona pro rok 2006 (který bude pravděpodobně v typicky velkorysém časovém předstihu schválen naší sqělou vládou tak, aby se programátoři po nocích nenudili!)
150701 "Mzdy Profesionál - aktualizace 2005 léto"


 • Agenda ELDP - zde je možné všem zaměstnancům hromadně připravit jejich evidenční listy důchodového pojištění a poté hotové ELDP exportovat pro tisk nebo elektronické podání na portál ČSSZ.
 • Agenda přihlášek/odhlášek k nemocenskému pojištění - zde je možné, podobně jako pro ELDP, všem zaměstnancům hromadně připravit přihlášku/odhlášku k nemocenskému pojištění a poté exportovat zvolené datové věty pro tisk nebo elektronické podání na portál ČSSZ.
 • Nové potvrzení o zdanitelných příjmech s položkami pro daňový bonus.
 • Elektronické podání - Elektronické podání bude probíhat ve dvou krocích.
  1. Nejprve v programu připravíte potřebná data pro ELDP nebo přihlášku/odhlášku. Program sestaví pro zvolené ELDP nebo přihlášky/odhlášky datové věty odpovídající formátu, který vyžaduje portál ČSSZ. (viz. informace na http://www.cssz.cz). Zvolené datové věty souhrně uloží do jednoho souboru, který lze poté elektronicky odeslat na portál ČSSZ.
  2. !!! Důležité !!! Druhým krokem bude elektronické podání. Toto již mzdový software sám neřeší. Pro elektronické odeslání datových vět je nutné mít na počítači instalovaný software, který umožňuje datový soubor elektronicky podepsat, zašifrovat a následně po internetu odeslat na portál ČSSZ. Tento software není součástí ceny aktualizace! Můžeme Vám však nabídnout software PortLink společnosti NZ Servis s.r.o., který je pro tyto potřeby vhodnou volbou. Bližší informace o tomto software naleznete na internetových stránkách http://www.nzservis.cz.
  Toto řešení Vám umožní hromadné odeslání informací o zaměstnancích v souvislosti se zřizením registru pojištenců pro ČSSZ, ale i následnou přípravu přihlášek/odhlášek zaměstnanců při vstupu do zaměstnání a odchodu ze zaměstnání. Příprava ELDP a přihlášek/odhlášek touto cestou Vám zabere několikanásobně méně času než doposud a tím šetří Váš čas=peníze.
  Pozn.: Pro možnost elektronického podávání je nutné se včas zaregistrovat na ČSSZ, viz. informace na http://www.cssz.cz.
 • ELDP tisk - Program umožňuje sestavit pro každý ELDP datový soubor, který lze následně importovat do formuláře ELDP dostupného na internetových stránkách ČSSZ. Tento formulář je ve formátu PDF a pro prohlížení formuláře je nutné mít instalovaný program Adobe Acrobat Reader, který je zdarma.
 • Přihlášky/odhlášky tisk - Datové věty, které software mzdy generuje, lze importovat do software 602XML Filler, který poté umožňuje formulář přihlášky/odhlášky vytisknout. Tento software je k dispozici zdarma na http://www.cssz.cz.

150115

 • Zapracování legislativních změn týkajících se daně z příjmu.
  • V programu je umožněno zadat ve výchozích mzdových údajích daňové zvýhodnění na vyživované děti (Od, do, částka měsíčního a ročního zvýhodnění, jméno a r.č. dítěte, ZTP_P).
  • Ve mzdové agendě dojde k výpočtu daňové slevy a daňového bonusu.
  • Vše je zohledněno na tiskových sestavách výplatních pásek, příkazu k úhradě, rekapitulací, mzdového listu, přehledu daní.
 • Pokud je součet přeplatků na dani z ročního zúčtování daně všech zaměstnanců vyšší než součet odvodů záloh na daň, pak program umožní při vystavení příkazu k úhradě zapamatovat neuplatněnou část ročního zúčtování do příštího měsíce a uplatnit tuto část v měsíci následujícím.
 • Nastavení sazeb pro výpočty pro rok 2005 (minimální mzda, plánovací kalendář atd.)
 • Další menší úpravy/opravy.

140506

 • Nový systém zadávání nezdanitelných částek. Všechny nezdanitelné částky jsou nyní zadávány seznamem, podobně jako nepřítomnosti. To umožňuje opakování nezdanitelné částky. Ke každé částce je také možné zadat počátek a konec platnosti, její měsíční a roční částku (měsíční je použita každý měsíc při výpočtu mzdy, roční částka při výpočtu zúčtování daně na konci roku) a vhodnou poznámku (např. školu u studenta, která se pak vytiskne na potvrzení o zdanitelných příjmech).
 • Umožněno společné zdanění dvou pracovních poměrů jednomu zaměstnanci. Zaměstnance je nutné zadat 2x jako doposud, je ale možné nastavit stejné osobní číslo a společné zdanění.
 • Program umožňuje export příkazů k úhradě pro homebankingovou aplikaci Živnostenské banky.
 • Do omluvených absencí se nepočítají dny před nástupem do zaměstnání.
 • Parametrická sestava přehledu zaměstnanců. Na tiskovou sestavu si můžete podle potřeby zahrnout libovolnou položku z osobních údajů. Sestava umožňuje i export do Microsoft Excel.
 • Mzdové listy lze exportovat do Microsoft Excel.
 • Tisk je možné zahájit nejenom pomocí myši, ale také pomocí klávesnice (klávesa F1, s kopií F2).
 • Při výběru skupiny zaměstnanců pro tisk klávesy +/- označí všechny/žádného zaměstnance.
 • Možnost zvolit zda hlídat minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění.
 • Pro penzijní a životní připojištění je možné nastavit kopírování do dalšího měsíce.
 • Funkce resetování programových tipů.
 • Přidány informační hlášky při zálohování.
 • V seznamu pracovníků je umožněno třídění podle druhu pracovního poměru.
 • Program častěji vyprazdňuje systémové souborové dočasné paměti, čímž je sníženo riziko poškození dat při výpadku proudu apod.
 • Opravená chyba - při zadání nemoci v ochranné lhůtě v měsíci ukončení poměru program špatně počítal nepřítomnosti, omluvené absence a vyloučené doby.
 • Další menší úpravy/opravy.
131212

 • Změny týkající se NEMOCENSKÝCH DÁVEK od roku 2004 - výpočet vyměřovacích základů, kdy rozhodným obdobím již není předchozí čtvrtletí, ale 12 měsíců a odpovídající změny výpočtu nemocenských dávek. Program také při výpočtu vyměřovacího základu vypíše souhrnné informace o výpočtu. Tyto informace vypisuje i v případě výpočtu průměrnýho výdělku. Upraveny také tiskové sestavy o vyměřovacích základech a průměrných výdělcích. Odpovídajícím způsobem upraveno nastavování parametrů výpočtů v administrační sekci.
 • Nové možnosti TŘÍDĚNÍ rekapitulací. Tiskové sestavy rekapitulací (souhrnné i po zaměstnancích) lze třídit podle zdravotních pojišťoven, druhů pracovních poměrů, středisek, povolání a zakázek. Tyto možnosti lze libovolně kombinovat a vnořovat. Tzn. že si můžete např. nastavit třídění podle středisek a v rámci každého střediska dále třídit podle druhů pracovních poměrů apod.
 • Další změny plynoucí ze změn legislativy, nové sazby pro plátce ZP stát, minimální mzda apod.
 • Program byl převeden na novou verzi vývojového prostředí.
 • Program automaticky odečítá zúčtování daně i přes několik měsíců.
 • Při testu zadání mezd všem zaměstnancům, který program provádí např. před tiskem, program vypisuje, kteří konkrétní zaměstnanci nemají mzdy zadány.
 • Při zadávání nepřítomnosti dovolená je možné zadat pracovní dobu k proplacení náhrady.
 • Zaměstnanci je možné zadat zakázku.
 • Na tiskové sestavě potvrzení o změně zaměstnání se průměrný hrubý výdělek nepřebírá z poslední zadané mzdy, ale počítá se při vytváření sestavy. Tento průměrný hrubý hodinový výdělek je možné změnit a program ihned vypočte odpovídající čistý měsíční výdělek.
 • V rodném čísle zaměstnance lze za lomítkem vložit i běžné znaky (písmena). To je užitečné, pokud firma zaměstnává cizince.
 • Výchozí mzdové údaje, které se ukládají do každé založené mzdy lze nyní upravit (klávesa F2) i v již založené mzdě bez nutnosti tuto mzdu napřed smazat.
 • Po instalaci aktualizace se již znovu nezobrazují informace pro začínající uživatele.
 • V kódu střediska lze zadávat i běžné znaky (písmena), ne pouze čísla.
 • Na tiskové sestavě Rozpisy mezd/Srážky jsou položky penzijní připojištění a životní pojištění.
 • Drobné změny formulářů o údajích zaměstnanců.
 • Opravená chyba - při velkém počtu zaměstnanců na podrobném hlášení pro ZP "přetékala" data na konci stránky.
 • Opravená chyba - v importu dat z mezd do podvojného účetnictví se nezaokrouhlovala částka sociálního pojištění za zaměstnavatele. Nyní se zaokrouhluje, ale pouze v případě, že není nastaveno žádné třídění (podle pojišťoven apod.).
 • Opravená chyba - na sestavě přehled nepřítomností se nepřítomnosti neřadily podle datumu.
 • Opravená chyba - na sestavě přehled dávek se zaměstnanci neřadili abecedně.
 • Další drobné úpravy/opravy.

130724

 • Fond pracovní doby, doba svátků a odpracovaná doba v daném měsíci se nyní zadává ve dnech i hodinách, zadávání je přehlednější a pružnější.
 • V programu lze nyní nastavit aktuální "mzdové období", podle kterého se pak řídí některé akce. Např. seznam propuštěných zaměstnanců zobrazuje zaměstnance propuštěné v aktuálním mzdovém období. Neřídí se již aktuálním datem, které máte nastaveno na Vašem počítači.
 • Nezávisle na datu, které máte nastaveno na Vašem počítači, lze v programu nastavit aktuální datum, které je potom použito na tiskových sestavách v položkách typu "V Praze dne....".
 • Opravená chyba - Na sestavě "vyplacené nemocenské dávky" se nesčítala položka " Mateřská - Kč".
 • Další drobné úpravy/opravy.

130627

 • Agendy zadávání nových mezd a prohlížení/opravy mezd byly sloučeny do jedné, tím je usnadněno zadávaní mezd bez nutnosti přecházení mezi agendami.
 • Program automaticky počítá doplatek zdravotního pojištění do minimálního základu.
 • Pro položku "navíc ke zdanění" lze nastavit, jestli se má kopírovat do dalšího měsíce.
 • V programu je nová administrační sekce pro nastavení parametrů programu a legislativy.
 • Nová tisková sestava "Podrobné hlášení pro zdravotní pojišťovny".
 • Tisková sestava "Přehled zaměstnanců" je tříděna na zaměstnané/propuštěné.
 • U většiny tiskových sestav lze nastavit horní a dolní okraj.
 • Sjednocený vzhled jednoduchých dotazovacích dialogů, umožněno ovládání myší, tlačítka OK, Cancel.
 • Vylepšený způsob výpočtu nároku na dovolenou. Každému zaměstnanci lze pro výpočet nároku zadat jinou výměru dovolené, což je vhodné pro kantory apod.
 • Na přehled o vyměřovacích základech přidán text "Okresní (Pražská) správa".
 • Další drobné úpravy.
 • Opravená chyba - při změně datumu splatnosti na PkÚ program chybně hlásil, že se nejedná o pracovní den.
 • Opravená chyba - na tiskové sestavě "Osobní karta zaměstnance" se zobrazovala pouze jedna a to poslední vyživovaná osoba.
 • Opravená chyba - pokud zaměstnanec na dohodu o pracovní činnosti měl v daném měsíci mzdu nižší než 400Kč, neuváděl se na přehledu o výši pojistného a to ani tehdy, pokud mu byla vyplacena nemocenská dávka.
121006

 • V seznamu zaměstnanců jsou znevýraznění zaměstnanci s ukončeným pracovním poměrem.
 • Zaměstnanci lze zadat libovolný týdenní pracovní režim, např. út a čt.
 • Při zadávání mzdy lze zvolit, zda chcete kopírovat sazby a texty příplatků do následující mzdy.
 • Nový typ nepřítomnosti - základní vojenská služba.
 • Ve formulářích lze využít editační funkce textu (ctrl+ins, shift+ins).
 • Je umožněn tisk pouze vybraných stránek tiskové sestavy.
 • Tiskovou sestavu lze exportovat do formátu Microsoft Excel.
 • Při tisku příkazu k úhradě je možné před tiskem výsledný příkaz upravit.
 • Je umožněn tisk s kopií.
 • Další drobné úpravy a opravy chyb.

120212

 • Pojistné na soukromé životní pojištění na sestavě výpočet daně z příjmu fyzických osob.
 • Zaměstnankyni lze zadat nárok na mateřskou ve dnech. Program poté kontroluje, zda jste při zadávání nepřítomnosti nepřekročili nárok.
 • Na tiskové sestavě potvrzení o zdanitelných příjmech se uvádějí děti pouze do datumu odchodu zaměstnance.
 • Na tiskové sestavě zápočtový list jsou údaje o firmě.
 • Na tiskové sestavě rozpisy mezd/zdravotní a sociální pojištění jsou uvedeny doplatky do minimální mzdy.

120117

 • Nové sazby minimální mzdy.
 • Nové sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.
 • Nový plánovací kalendář.

111216

 • Zálohování všech firem za jeden rok najednou.
 • Nové sazby redukčních hranic v nemocenském pojištění.


Seznam novinek ve Windows verzi programu (oproti dosovské verzi)OVLÁDÁNÍ PROGRAMU

 • Program využívá možností Windows, veškeré ovládání je plnohodnotně zajištěno jak myší, tak i klávesnicí, program však zpětně zachovává koncepci DOS verze a stávající uživatelé se nebudou muset učit nic nového.
  Uvítáte spoustu drobností, které vám urychlí práci, jako např. pamatování poslední zvolené firmy, pamatování posledního zvoleného zaměstnance, možnost kopírování textu přes clipboard, znevýraznění pojišťoven, pro které nebyla zadána mzda, znevýraznění odešlých zaměstnanců apod.

ÚVODNÍ OBRAZOVKA, SEZNAM FIREM

 • Je možné zálohování všech firem najednou.
 • Centrální archiv dat - můžete určit umístění, kde chcete ukládat data firem. Tuto funkci využijete např. pokud používáte program na více počítačích najednou, tyto počítače máte propojeny do sítě a chcete mít centrální archív dat.
 • Seznam firem je tříděn podle roků.
 • Můžete si zvolit od kterého roku se mají firmy zobrazovat.
 • Zrychlený výběr firmy se kterou chcete pracovat. Ihned po spuštění programu se Vám zobrazí seznam firem a pro vstup do firmy stačí stisknout enter. Program si pamatuje se kterou firmou jste pracovali naposledy.
 • Ihned po vstupu do firmy jsou na pozadí obrazovky vidět základní informace o firmě (adresa, IČO, DIČ, poslední záloha dat firmy).

AGENGA ZAMĚSTNANCŮ

 • V seznamu zaměstnanců jsou znevýraznění zaměstnanci s ukončeným pracovním poměrem.
 • Při změně data nástupu nebo odchodu zaměstnance Vám program nabídne, zda se má zaměstnanci výpočítat nárok na dovolenou.
 • Srážky ze mzdy nově přednastavíte zaměstnanci již v jeho osobních údajích. Navíc máte možnost zadat od kdy do kdy se má srážka srážet.
 • Již při procházení seznamem zaměstnanců lze prohlížet detail poslední zadané mzdy, aniž byste museli vstupovat do mzdy.
 • V seznamu mezd vidíte i jejich čtvrtletní a roční součty.

MZDY

 • Zaměstnanci lze zadat libovolný týdenní pracovní režim např. út a čt.
 • Nový typ nepřítomnosti - základní vojenská služba.
 • Při zadávání mzdy lze zvolit, zda chcete kopírovat sazby a textů příplatků do následující mzdy.
 • Hlídání minimálního vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění.
 • Zálohy ze mzdy můžete posílat na účet.
 • Podpora životního pojištění.
 • Program umožňuje zadat nemoc v ochranné lhůtě.

TISKOVÉ SESTAVY

 • Jednou z největších výhod oproti DOS verzi programu je nový vzhled tiskových sestav s využitím možností Windows. Tiskové sestavy jako Hlášení pro pojišťovny, Přehled o vyměřovacích základech, Přehled o výši pojistného, Potvrzení o zdanitelných příjmech, Výpočet daně z příjmu fyzických osob odpovídají přesně originálním tiskopisům.
 • Je umožněn tisk pouze vybraných stránek tiskové sestavy.
 • Tiskovou sestavu lze exportovat do formátu Microsoft Excel.
 • Nové možnosti: u sestav jako Mzdový list zaměstnance nebo Rekapitulace za firmu můžete zvolit, které položky mezd chcete do sestavy zahrnout. U každé položky lze zvolit, jestli má být zahrnuta na sestavu vždy, nikdy nebo jen tehdy, pokud nabývá nenulových hodnot.
 • Nová sestava Přehled zaměstnanců.
 • Hlášení pro pojišťovny jde vytisknout pro všechny pojišťovny najednou.
 • Při tisku příkazu k úhradě je možné před tiskem výsledný příkaz upravit.

PROSTŘEDÍ

 • Můžete si libovolně nastavit barvu prostředí programu pouhým stisknutím pravého tlačítka myši na objekt, pro který chcete barvu nastavit (např. barvu pozadí formuláře).
webdesign: othermusic.biz
[CNW:Counter]