Hotline603 447 349
604 332 857
(prac.dny 8:00-17:00)

Mzdový program Profesionál Ainex - přehled aktualizacíPokud užíváte mzdový program verze roku 2020, nemusíte pro aktualizace na rok 2021 zasílat objednávku.
Automaticky od nás obdržíte zálohovou fakturu (odvozenou z faktury minulého roku).
Pokud máte o naše služby na rok 2021 zájem, stačí pak jen uhradit zálohovou fakturu.


Pokud Vám tento postup nevyhovuje, nebo pokud potřebujete nějakou změnu, kontaktujte nás e-mailem či telefonicky (kontaktní údaje zde), případně formou změněné objednávky.

Aktualizace 2021 je ke stažení ZDE

Níže je uveden přehled aktualizací řazený od nejnovějších verzí směrem do minulosti.
Jednotlivé aktualizace jsou označeny datem vydání.
Verzi, kterou Vy dosud používáte zjistíte tak, že spustíte mzdový programu, a datum verze najdete v úvodní obrazovce v levém horním rohu.26.4.2021


 • Do druhé obrazovky zadávání mzdy přidáno k polím karanténního příplatku informační tlačítko, které zobrazí detaily výpočtu příplatku. Užitečné mj. u složitějších situací, jako je karanténa přes konec měsíce nebo více karantén v měsíci.

7.4.2021


 • Úprava výpočtu nároku na karanténní příplatek pro nepřítomnosti počínající v únoru.
  Pokud karanténa nebo izolace byla v únoru zapsána jako typ nepřítomnosti "karanténa" a pokračuje do března, musí se tato nepřítomnost v únorové mzdě zrušit, zadat znovu jako typ "karanténa s příplatkem", a pak zadat v březnu pokračování nepřítomnosti (F6) "karanténa s příplatkem".

4.4.2021


 • Nová verze Přehledu o výši pojistného (PVPOJ) s položkami odečtů od pojistného.

31.3.2021


 • Přidán nový typ nepřítomnosti Karanténa s příplatkem. Dle této nepřítomnosti pak v druhé straně formuláře zadávání mzdy naskočí dny a částka karantenního příplatku.

17.2.2021


 • Do výplatních pásek přidána položka Povolání.

12.2.2021


 • Tiskopisy Vyúčtování srážkové daně vzor 18, Žádost o vrácení bonusů vzor 11.
 • Pouze pro firmy nad 25 zaměstnanců, které v r.2020 používaly prostoje s náhradou 60% nebo 80%:
  Sestava Průměrný přepočtený stav nezohledňovala prostoje 60% a 80%. Zkorigováno, děkujeme za pochopení. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

10.2.2021


 • Tiskopisy Vyúčtování daně z příjmů fyz.os. ze záv.činn. vzor 23, Příloha 1 Počet zaměstnanců vzor 20, Výpočet daně a daň.zvýh. u DzP FO záv.činn. vzor 25.
 • U denního stravenkového paušálu upraven formát na desetiny, měsíční suma se zaokrouhuje na Kč dolů.
  Denní paušál se nyní již předvyplňuje do dalších mezd zaměstnance.

7.2.2021


 • Tiskopisy Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti zálohová daň vzor 29 a srážková daň vzor 8.

5.1.2021


 • Do formuláře zadávání mzdy přidána pole pro stravenkový paušál.

3.1.2021 - Aktualizace Mzdy 2021


 • Aktuální plánovací kalendář.
 • Minimální mzda zvýšena na 15 200 Kč (a hodinová na 90,50 Kč).
 • Maximální vyměřovací základ pro soc.pojistné zvýšen na 1 701 168 Kč.
 • Minimální pojistné pro zdrav.pojištění se zvyšuje na 2 052 Kč.
 • Hranice zaměstnání malého rozsahu zvýšena na 3500 Kč, stejně jako hranice pro srážkovou daň (nepodepsané prohlášení).
 • Odpočet pro "plátce ZP stát" zvýšen na 13 088 Kč.
 • Nárok na roční daňový bonus na dítě je v r.2021 od hrubé roční mzdy minimálně 91 200 Kč.
  Horní hranice ročního daňového bonusu se ruší.
 • Nárok na měsíční daňový bonus na dítě je v r.2021 od hrubé měsíční mzdy minimálně 7 600 Kč.
  Horní hranice měsíčního daňového bonusu se ruší.
 • Zvýšeny redukční hranice pro náhrady.
  Pro rok 2020 je to 90% ze 206,85 Kč, 60% z 310,28 Kč a 30% z 620,38 Kč.
 • Zrušena "solidární" daň.
 • Zrušena "superhrubá" mzda jako základ pro daň z příjmu.
  Základem daně nyní bude souhrn zdanitelných příjmů plus případné převody z jiných prac.poměrů zaměstnance.
 • Zavedeny dvě sazby daně z příjmu fyzických osob, tedy pro zálohovou daň, 15 a 23 procent.
  Zvýšená sazba se týká příjmů nad měsíční mzdu 141 764 Kč.
 • Základní daňová sleva na poplatníka zvýšena na 27 840 Kč.
 • Přidán nový typ nepřítomnosti "Karanténa".
 • Implementován nový systém dovolené po hodinách:
  • V Údajích firmy přidána pole pro Týdenní prac.dobu a Roční výměru dovolené v týdnech.
  • Ve Výchozích mzdových údajích zaměstnance přibyla obdobná pole, dále pole nároku dovolené v hodinách a tlačítko pro výpočet nároku po případném zadání či změně parametrů dovolené zaměstnance.
  • Při operaci Založení nového roku firmy (v Mimořádných operacích) program spočte každému zaměstnanci (mimo dohody) nárok na dovolenou (pro nový rok) v hodinách. Výpočet vychází z výchozích mzdových údajů zaměstnance, a to z roční výměry dovolené v týdnech, z týdenní prac.doby, z denní prac.doby a z prac.režimu. Po případné změně některého z uvedených parametrů u jednotlivého zaměstnance lze výpočet nároku znovu provést tlačítkem ve Výchozích mzd.údajích daného zaměstnance, viz předchozí bod.
  • Při Založení nového roku firmy program spočte každému zaměstnanci taktéž případný zůstatek dovolené z r.2020 a zkonvertuje jej na hodiny, a to dle denní prac.doby tohoto zaměstnance.
 • V návaznosti na výše uvedené změny byly upraveny různé dotčené tiskové sestavy.

20.12.2020


 • Aktualizace XML Přílohy žádosti o dávky.

9.7.2020


 • Aktualizace výpočtů "Potvrzení o zdanitelných příjmech - zálohová daň" a "Výpočet daně z příjmů FO", aby se za měsíce 6-8/2020 použilo nesnížené soc.poj.zaměstnavatele.

7.7.2020


 • K příkazům k úhradě přidána varianta ABO pro systém George České spořitelny.

6.7.2020


 • Odpočet pro "plátce ZP stát" zvýšen na 11607 Kč s platností od června 2020.

3.7.2020


 • Přidán PDF návod k předchozí aktualizaci.

30.6.2020


 • Možnost snížit základ soc.poj. za zaměstnavatele ("Antivirus C").
  V Údajích firmy lze zaškrtnout "Snížení základu ...". U zaměstnanců, kde chcete toto aplikovat, pak zaškrtnete v druhé obrazovce zadání mzdy volbu "Snížení SP...".
 • Nový tiskopis Přehled o výši pojistného PVPOJ a nové odpovídající XML pro podání na ePortál CSSZ.

17.5.2020


 • Do situace zadávání změny základu pro zdrav.poj. přidána volba, jak rozpočítat pojistné, zda mezi zaměstnance a zaměstnavatele, nebo k tíži zaměstnavatele.
 • Dále do kontroly na minimální výši zdrav.poj. odpovídající min.mzdě (kontrola se provádí po zadání mzdy) přidána také volba, kam naúčtovat doplatek zdrav.poj., zda strhnout z čisté mzdy nebo změnit základ pro zdrav.poj.
 • Do sestavy Rozpisy mezd -> Zdrav.a soc.poj. přidány nové sloupce s detailní informací v případě změny základu a změny zdrav.poj.

10.5.2020


 • Do Administrace->Tech.nastavení jsme přidali volbu "Texty náhrad mezd do tisků v době koronaviru". Tam lze pro náhrady mezd nastavit texty, které program použíje v různých tiscích v popisech položek či nadpisech sloupců (jde o výpl.pásky, mzd.listy, rekapitulace, podrob.rozpisy atd.). Smyslem je možnost přizpůsobení předpokládaným požadavkům úředníků při budoucích kontrolách za současné období.

17.4.2020


 • Do dialogového okna Přílohy žádosti o dávky přidána volba pro "ošetřovné při uzavření zařízení".
 • Příslušně upraven i generovaný XML soubor pro podávání na ePortál ČSSZ.
 • Návod k tématu se zobrazí po startu aktualizace.

3.4.2020


 • Návody zadávání vyloučené doby při OČR a nepřítomnost s náhradou 100% v době koronaviru.

22.2.2020


 • Posun uvádění měsíců proplacení přeplatku ve Vyúčtování DzP ze záv.čin. (tabulka v bodě 6 první strany), dosud byl nesprávně v měsíci mzdy.
 • Aktualizace loga Revírní bratrské pojišťovny, v tiskopisech Hrom.ozn.zaměstnavatele a Přehled o platbě poj.zam.

30.1.2020


 • Přidáno XML a tiskopis Hlášení při ukončení pracovní neschopnosti (Výstupy mzdy -> Nepřítomnosti -> Hlášení zaměstnavatele při ukončení DPN).

11.1.2020


 • Přidán náhled/tisk ELDP (dosud starší program FormFiller).

6.1.2020 - Aktualizace Mzdy 2020


 • Aktuální plánovací kalendář.
 • Minimální mzda zvýšena na 14 600 Kč (a hodinová na 87,30 Kč).
 • Maximální vyměřovací základ pro soc.pojistné zvýšen na 1 672 080 Kč.
 • Měsíční limit pro "solidární" daň zvýšen na 139 340 Kč.
 • Minimální pojistné pro zdrav.pojištění se zvyšuje na 1 971 Kč.
 • Odpočet pro "plátce ZP stát" zvýšen na 7 903 Kč.
 • Zvýšeny redukční hranice pro náhrady. Pro rok 2020 je to 90% ze 203,35 Kč, 60% z 304,85 Kč a 30% z 609,70 Kč.
 • Hranice zaměstnání malého rozsahu zůstává na 3000 Kč, stejně jako hranice pro srážkovou daň (nepodepsané prohlášení).
 • Aktualizované tiskopisy:
  • Vzor 28 Potvrzení o zdanit.příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daň.zvýhodnění.
  • Vzor 7 Potvrzení o zdanit.příjmech ze záv.činnosti ... srážk.daně.
  • Vzor 24 Výpočet daně a daň.zvýhodnění u daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti.
  • Vzor 19 Přílohy č.1 k tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.
  • Vzor NEMPRI20 Přílohy k žádosti o dávku nem.poj. (XML i tiskopis).
 • Přidán nový tiskopis Potvrzení pro Úřad práce (Výstupy zaměstnanci->Potvrz. při změně zam.).
 • U všech formátů el.bankovnictví zavedena možnost skrýt popisy plateb (jména zaměstnanců).
 • Přidán náhled/tisk Oznámení o nástupu do zaměstnání (dosud starší program FormFiller).
 • V dialogovém okně pro zadání Přílohy k žádosti o dávku nem.poj. přibyla dole volba pro určení, kam chce zaměstnanec vyplácet dávku. Upozorňujeme, že tato volba se uplatní jen při dávce "nemocenská".

3.8.2019


 • Aktualizace XML souboru pro Přehled o výši pojistného (PVPOJ).

17.7.2019


 • Od 1.7.2019, tj. od červencových mezd, se snižuje soc.poj. placené zaměstnavatelem z 25% na 24,8%. Konkrétně jde o snížení sazby nemoc.pojištění z 2,3% na 2,1%.
 • Pro uživatele účastnící se statistik ISP jsme přidali možnost zadat kódy ISP pro příplatky. Celofiremní nastavení je přes Firemní nastavení->Sazby a texty příplatků. Individ.nastavení v jednotlivých mzdách je v první obrazovce mzdového formuláře v sekci Příplatky.

9.6.2019


 • U nemocí počínajících od 1.7.2019 bude program nyní počítat náhrady od prvního dne nemoci.
 • Do zjednodušeného formuláře zadávání mzdy (dohody o prov.práce) přidána k položce odpracovaných hodin informace o odprac.hodinách za předch.měsíce této dohody.
 • Do sestavy "Přehled zaměstnanců" přidána možnost dvou nových sloupců, a sice "Typ zdanění" a "Email".

1.6.2019


 • Upravena hranice mezi srážkovou a zálohovou daní, a to z minulých 2500 Kč na 3000 Kč.
 • Do druhé obrazovky zadávání mezd jsme přidali možnost zadání tzv. benefitů. Benefity se skládají z části placené zaměstnavatelem a z části, která je srážkou ze mzdy.
 • Pro kopírování částky zálohy (z předchozí mzdy do nové mzdy) jsme přidali nastavení ano/ne ve druhé obrazovce zadávání mezd.

17.2.2019


  Aktuální verze tiskopisů:
 • Vzor 23 tiskopisu Výpočet daně a daň.zvýhodnění u daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti
 • Vzor 18 Přílohy č.1 k tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
 • Vzor 27 Potvrzení o zdanit.příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daň.zvýhodnění
 • Vzor 6 Potvrzení o zdanit.příjmech ze záv.činnosti ... srážk.daně

9.1.2019 - Aktualizace Mzdy 2019


 • Aktuální plánovací kalendář.
 • Minimální mzda zvýšena na 13 350 Kč (a hodinová na 79,80 Kč).
 • Hranice "Zaměstnání malého rozsahu" se posunuje na 3000 Kč.
 • Od r.2018 se mzdy do 2500Kč/měsíc (pokud není podepsáno prohlášení) daní srážkovou daní. Toto zůstává i pro r.2019.
 • Maximální vyměřovací základ pro soc.pojistné zvýšen na 1 569 552 Kč.
 • Měsíční limit pro "solidární" daň zvýšen na 130 796 Kč.
 • Minimální pojistné pro zdrav.pojištění se zvyšuje na 1802 Kč.
 • Odpočet pro "plátce ZP stát" zvýšen na 7540 Kč.
 • Zvýšeny redukční hranice pro náhrady. Pro rok 2019 je to 90% ze 190,75 Kč, 60% z 286,13 Kč a 30% z 572,25 Kč.
 • Statistika ISPV: V údajích zaměstnance v sekci ISPV uvedeno do provozu pole "OborVzd", tj. nejvyšší dosažené vzdělání. U pole je k dispozici tlačítko pro odskok na internetovou stránku interaktivního sestavení kódu OborVzd.
 • V sekci ISP/ISPV v údajích zaměstnance přidána akce hromadného nahrazení jednoho tarifu druhým (kvůli tomu, že číslování tarifů se často legislativně mění). Akce se vyvolává klávesou F9 v poli tarifu.
 • Přidáno informativní zobrazení zůstatku dovolené ve formuláři mzdy.
 • Do výplatních pásek přidána info částky převodu z/do jiného prac.poměru.
 • Do výpl.pásky a mzd.listů přidáno do jména uvádění titulů.
 • Do záložky srážek v agendě mezd přidána pole pro poznámky (ke každé srážce jedna poznámka).
 • Přidáno el.bankovnictví PPF Gemini.

12.6.2018


 • Nová verze tiskopisu "Příloha k žádosti o dávku", kde přibyl nový typ dávky "Dlouhodobé ošetřovné".
  Aktualizováno také odpovídající XML pro podávání na ePortálu.
 • V souvislosti s GDPR přidána možnost opatřit heslem PDF dokumenty vytvářené programem (např. výplatní pásky, ale i cokoliv jiného). PDF dokument pak může zobrazit či vytisknout jen ten, kdo zná heslo.
  Heslo se zadává v dialogovém okně pro exporty (F7 při náhledu tisku) při zaškrtnutí exportu do formátu PDF.
 • Přidána podpora pro tzv. roční odměny. Tyto odměny ovlivňují výpočet průměrných výdělků po 4 následující čtvrtletí.
  Ve formuláři zadávání mezd v sekci pro odměny jsme vedle polí pro částky odměn přidali zaškrtávací políčka, jejichž zaškrtnutím je konkrétní odměna označena jako roční.
 • V dialogu pro příkazy k úhradě jsme do rozbalovací nabídky "Export pro Homebanking" přidali volbu pro ABO formát pro banku Moneta.
 • Do "Potvrzení o průměrném výdělku" jsme přidali datum nástupu a odchodu přebírané z údajů zaměstnance, dosud se vyplňovalo ručně.

9.2.2018


 • Upraveno automatické odvozování data narození z rodného čísla, aby správně fungovalo i pro roky narození 2000 atd.

7.2.2018


 • V souladu s aktuálním výkladem legislativy byl u Vyučtování srážkové daně upraven výpočet tak, že daň např. z prosincové mzdy se uvede v řádku za leden. Pro možnost případných ručních úprav jsme umožnili i ruční zápis do sloupců 1 a 2 v části I.
 • Do pole rodného čísla v osobních údajích zaměstnance jsme přidali upozornění na potíže, které způsobuje nevyplňování rodného čísla, s čímž se u uživatelů setkáváme hlavně u dohod o provedení práce

4.2.2018


 • Aktuální tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech pro srážkovou daň - vzor 5, obsahuje nyní i pole pro pojistné, vzhledem k tomu, že se od r.2018 do tohoto potvrzení zpracovávají i jiné prac.poměry než dohody o prov.práce.
 • Aktuální tiskopis Příloha k žádosti o dávku, kde ve výběru typu dávky přibyla "otcovská".
 • Aktuální verze souvisejícího XML exportu "NemPri17".
 • Úprava výpočtu bodu 5 ve Vyučtování daně z příjmu ze závislé činnosti, aby se správně započítávaly vícenásobné prac.poměry jednoho zaměstnance. Obdobně úprava v Příloze 1.
 • Dva nové druhy prac.poměrů: Učni a Členové volebních komisí. Učni neodvádí žádné pojistné ani žádnou daň. ČVK neodvádí zdrav.pojistné, sociální jen nad 2500 Kč. Do 2500 Kč srážkovou daň.

11.1.2018 - Aktualizace Mzdy 2018


 • Aktuální plánovací kalendář.
 • Minimální mzda zvýšena na 12 200 Kč (a hodinová na 73,20 Kč).
 • Měsíční limit pro "solidární" daň pro rok 2017 zvýšen na 119 916 Kč.
 • Maximální vyměřovací základ pro soc.pojistné zvýšen na 1 438 992 Kč.
 • Minimální pojistné pro zdrav.pojištění se zvyšuje na 1 647 Kč.
 • Zvýšeny redukční hranice pro náhrady. Pro rok 2018 je to 90% ze 175 Kč, 60% z 262,33 Kč a 30% z 524,65 Kč.
 • Zvýšení daňového bonusu na první dítě na 1 267 Kč, roční 15 204 Kč.
 • Odpočet pro "plátce ZP stát" zvýšen na 7 177 Kč.
 • Od r.2018 se mzdy do 2500Kč/měsíc, pokud není podepsáno prohlášení, daní srážkovou daní
  (toto neovlivňuje dohody o provedení práce).
 • Nový vzor tiskopisu "Potvrzení o zdan.příjmech ze závis.činnosti ..." a sice vzor 26.

17.7.2017


 • Pro statistické šetření ISPV 2017 přidány položky Obor nejvyššího dosaženého vzdělání (OBORVZD) a Název pracovní pozice (NAZPOZ). (Obor vzdělání se za 1.pololetí dle sdělení MPSV nesbírá z důvodů problémů s číselníky, takže se zatím tato položka nevyplňuje.)
 • Aktualizace bonusů na 2. a 3. dítě. Pro druhé dítě 1617 Kč měsíc, 19404 Kč rok. Pro třetí a další dítě 2017 Kč měsíc, 24204 Kč rok.

2.2.2017


  Aktuální tiskopisy:
 • Potvrzení o zdanit.příjmech ze závislé činnosti - vzor 25
 • Výpočet daně a daň.zvýhodnění u DzP FO ze závislé činnosti - vzor 21
 • Příloha 1 k Vyúčt.DzP ze záv.činn. - Počet zaměstnanců ke dni - vzor 16

11.1.2017 - Aktualizace Mzdy 2017


 • Minimální mzda zvýšena na 11 000 Kč (a hodinová na 66 Kč).
 • Maximální vyměřovací základ pro soc.pojistné zvýšen na 1 355 136 Kč.
 • Měsíční limit pro "solidární" daň pro rok 2017 zvýšen na 112 928 Kč.
 • Minimální pojistné pro zdrav.pojištění se zvyšuje na 1 485 Kč.
 • Zvýšeny redukční hranice pro náhrady. Pro rok 2017 je to 90% ze 164,85 Kč, 60% z 247,10 Kč a 30% z 494,20 Kč.
 • Zvýšení daňového bonusu na druhé, třetí a další dítě zatím čeká na legislativní schválení.
 • Odpočet pro "plátce ZP stát" zvýšen na 6 814 Kč.
 • U Penzijního připojištění a životního pojištění zvýšen osvobozený příspěvek zaměstnavatele na 50 000 Kč.
 • Naplněn Plánovací kalendář.
 • Nové verze tiskopisů doplníme následujícími aktualizacemi.

16.6.2016


 • Do XML pro ISPV přidány elementy ODMDPPQ, HODDPPQ, ODMSTATQ a ODSTUPQ.
 • Z výpočtu základu pro pojištění odpovědnosti vyňat prac.poměr "členové družstev".

15.5.2016


  Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě na 1417 Kč měsíčně a na třetí a další dítě na 1717 Kč měsíčně.

30.3.2016


  Aktuální verze tiskopisů:
 • Potvrzení o zdan.příjmech ze závis.činnosti, sraž.zálohách na daň a daň.zvýhodnění (5460 vzor 24)
 • Potvrzení o zdan.příjmech ze závis.činnosti plynoucích na základě dohod o prov.práce (5460/A vzor 3)
 • Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené poplatníkům na daň.bonusech (5241 vzor 10)

4.2.2016


  Aktualizace textového souboru Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele (PPPZ) pro el.podávání na VZP.

31.1.2016


 • Přehled o výši pojistného (pro ČSSZ), verze 11 (tiskopis a XML soubor).
 • Tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, vzor 22.
 • Tiskopis Výpočet daně a daň.zvýhodnění u daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti, vzor 20.
 • Ve mzdách za leden 2016 jsou již zablokovány výpočty pro důchodové spoření "2 pilíř", vzhledem k jeho zrušení k roku 2016.

15.1.2016 - Aktualizace Mzdy 2016


 • Minimální mzda zvýšena na 9900 Kč (a hodinová na 58,70 Kč).
 • Maximální vyměřovací základ pro soc.pojistné zvýšen na 1 296 288 Kč.
 • Limit pro "solidární" daň pro rok 2016 zvýšen na 108 024 Kč.
 • Minimální pojistné pro zdrav.pojištění se zvyšuje na 1337 Kč.
 • Zvýšeny redukční hranice pro náhrady. Pro rok 2016 je to 90% ze 157,68 Kč, 60% z 236,43 Kč a 30% z 472,68 Kč.
 • Nárok na měsíční daňový bonus je v roce 2016 při měsíční mzdě minimálně 4950 Kč.
 • Nárok na roční daňový bonus je v roce 2016 při roční mzdě minimálně 59400 Kč.
 • Od roku 2016 je navrženo zvýšení daňového bonusu na druhé, třetí a další dítě, zatím čeká na schválení parlamentem.
 • Odpočet pro "plátce ZP stát" zvýšen na 6444 Kč.
 • Naplněn Plánovací kalendář.
 • Nová verze tiskopisu Příloha žádosti o nemocenskou pro rok 2016.
 • Další úpravy a nové verze tiskopisů doplníme následujícími aktualizacemi.

5.5.2015


 • Aktuální verze XML souboru Přílohy žádosti o dávku nem.poj.

5.4.2015


 • Aktuální verze tiskopisů Potvrzení o zdanit.příjmech (záloh.daň i srážk.daň) a Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech.

3.3.2015


 • XML export Vyúčtování srážkové daně.
  (Informace: Protože číselníky obcí pro XML zálohové a srážkové daně jsou odlišné, je zapotřebí vyplnit nové pole "Obec pro srážkovou daň" ve Firemním nastavení - Údaje firmy.)

23.2.2015


 • Tisková podoba Přílohy č.1 k Vyúčtování DzP ze záv.činn.
 • V tabulce pro ruční úpravy části I. Vyúčtování DzP přidány nápomocné klávesy pro vyplňování sloupce 11.

17.2.2015


 • XML export Vyúčtování DzP.
  (Informace: Pro zpracování Přílohy 1 je zapotřebí vyplnit nové pole "Obec pracoviště" do Výchozích mzdových údajů jednotlivých zaměstnanců. Pokud mají všichni zaměstnanci pracoviště v místě sídla firmy, stačí jen zadat "Obec pracoviště" do Údajů firmy ve Firemním nastavení.)

10.2.2015


 • XML soubor Přehled o výši pojistného upraven o některá nová pravidla zavedená ČSSZ (např. musí být uveden buď kontaktní telefon nebo e-mail).
 • Přidán homebanking GE MoneyBank GE.

5.2.2015


 • Vzor 17 tiskopisu Vyúčtování srážkové daně.

4.2.2015


 • XML soubor Přehled o výši pojistného (PVPOJ 2015).
  Doprovodná informace:
  Od roku 2015 již ČSSZ neumožňuje podávání "Přehledu o výši pojistného" přes program Form Filler (o tomto ČSSZ zveřejnila informaci 30.1.2015).
  ČSSZ dala k dispozici interaktivní formulář na https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pvpoj-2015
  Formulář na uvedené adrese lze vyplnit ručně nebo načíst z XML-souboru produkovaného mzdovým programem.
  Při větším počtu podávaných Přehledů by se Vám mohl hodit i software e-Pod, který budeme nabízet v druhé polovině února, a který umožňuje dávkové podávání na portál ČSSZ VREP, na portály zdravotních pojišťoven a na Daňový portál.

2.2.2015


 • Vzor 21 tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.
 • Vzor 10 pro rok 2015 tiskopisu Přehled o výši pojistného (PVPOJ) pro ČSSZ.
 • Nový druh pracovního poměru Neuvolnění zastupitelé (odvádějí zdrav.poj., neodvádějí soc.poj.).
 • Upravena nabídka typů absencí, od roku 2015 už u neplac.volna existuje jen varianta "bez zdrav.poj." (s doplatkem do minima).

22.1.2015


 • Aktuální ZFO-formuláře pro Form Filler:
  Přehled o výši poj., ELDP, Příloha k žád. o dávku nemoc.poj., Oznámení o nástupu do zam.

18.1.2015 - Aktualizace Mzdy 2015


 • Minimální mzda zvýšena z 8500 na 9200 Kč (a hodinová z 50,60 na 55 Kč).
 • Maximální vyměřovací základ pro soc.poj. zvýšen na 1.277.328 Kč.
 • Hranice pro "solidární" daň zvýšena na 106.444 Kč.
 • Daňový bonus na dítě se mění na max. 4600 Kč měsíčně, 55200 Kč ročně.
 • Zvýšeny redukční hranice pro náhrady (90% z 155,40 Kč, 60% z 232,93 Kč a 30% z 465,85 Kč).
 • Nastaven plánovací kalendář.
 • Nastavena všechna ostatní legislativní nastavení.
 • Končí možnost zvýšení soc.poj.zam. na 26% a odečítání 50% náhrad nemoci z plateb soc.poj.
 • Přidány slevy na 2. a 3. dítě 15.804 a 17.004 Kč ročně.
  (Pokud máte u zaměstnance v účetnictví 2015 v tabulce slev ve výchoz.mzd.údajích více dětí, můžete na jejich řádcích klávesou F9 předefinovat, které je 2. či 3.)
 • Přidána sleva na umístění dítěte, tzv. školkovné.
  (Pokud chcete zaměstnanci tuto slevu uplatnit již za rok 2014, zadejte ji do tabulky slev do výchoz.mzd.údajú účetnictví 2014. Zadáte v tabulce klávesou F5 a částku vložíte do sloupce roční daň.slevy.)

30.12.2014


 • Umožněno zadat datum nástupu i následující rok než je rok firmy (přesněji do konce ledna násl.roku).
  (Účelem je umožnit uživatelům zadávat nastupující zaměstnance ještě před dostupností aktualizace pro nový rok a před předvody dat do nového roku.)

30.11.2014


 • Přidán tiskopis Potvrzení o zdaň.příjmech pro DPP.
 • Nové typy nepřítomnosti "Prostoje" s náhradou 60 nebo 80 procent.
 • Úpravy řazení v přehledu zaměstnanců i jinde, takže např. "š" následuje po "s", atd.
 • Možnost kopírovat do údajů nového zaměstnance údaje z výchozího zaměstnance pomocí Ctrl+F5, uplatní se např. při přidávání dalších prac.poměrů zaměstnancům.
 • Zrušeno upozornění při políčku Starob.duchodce ohledně slevy na poplatníka, jelikož důchodcům byl vrácen nárok na slevu na poplatníka.
 • V sestavě Důch.spoř.2.pilíř přidán sloupec součtu "2+3%"
 • Pro ISP přidána do údajů zaměstnance pole Plat.třída, Plat.stupeň, Druh tarifu.

20.4.2014


 • Možnost exportovat výplatní pásky po zaměstnancích do oddělených souborů (např. PDF).
 • Možnost potlačit název příjemce (např. jména zaměstnanců) v elektron.příkazech k úhradě.

24.3.2014


 • XML export pro Vyúčtování důchodové spoření druhého pilíře.
  (U příslušných zaměstnanců prosím vyplňte v "Osobních údajích" nová pole "měsíce od-do".)

3.3.2014


 • Tiskopis 25 5460/1 "Výpočet daně u příjmu FO" aktualizován na vzor 18.
 • Rozšíření tiskové sestavy Podrobného rozpisu - soc. a zdrav. pojistné, doplnění o několik sloupců.
 • Rozšíření nabídky položek do podrobného mzdového listu.

14.2.2014


 • Aktualizovaný XML export pro důchodové spoření druhého pilíře.

8.2.2014


 • Vyúčtování srážkové daně.

2.2.2014


 • XML sestava Příloha žádosti o nemocenskou.
 • Potvrzení o zdanitelném příjmu vzor 22.
 • Přehled o výši pojistného v.47.
 • Evid.list důch.pojištění v.54.

7.1.2014 - Aktualizace Mzdy 2014


 • Změny ve srážkové dani:
  U dohod o provedení práce zvýšena hranice pro sr.daň na 10.000 Kč. Ostatní pracovní poměry již mají pouze zálohovou daň!
 • Změna počtu dní náhrad, dosud bylo 21, nyní je to 14 dní.
 • Přestává se rozlišovat krátkodobé zaměstnání.
 • Při více zaměstnání malého rozsahu se nyní hranice (v současnosti 2500 Kč) posuzuje za všechna tato zaměstnání dohromady. Dosud se posuzovalo u každého samostatně.
 • Max. vyměřovací základ pro soc.poj. zvýšen na 1.245.216 Kč
 • Hranice pro "solidární" daň zvýšena na 103.768 Kč
 • Zvýšeny redukční hranice pro náhrady.
 • Nastaven plánovací kalendář.
 • Nastavena všechna ostatní legislativní nastavení.
 • U sestav/exportů, kde byl dosud export XML možný pouze přes Form Filler, přidány volby pro jednoduchý přímý export do XML.
 • U sestav/exportů pro podání na portál VREP (CSSZ) a Portál zdravotních pojišťoven přidány volby pro podání pomocí nového program "Elektronická podání Profesionál".

25.8.2013


 • Do menu "Výstupy mzdy" přidána "Žádost o vracení bonusů" (tiskopis i XML pro Daň.portál).
 • Nastavena nová minimální mzda od 1.8.2013.
 • Do výplatních pásek přidána možnost záhlaví se jménem zaměstnance pro tzv. skryté výplatní pásky.
 • Do příkazů k úhradě přidána možnost zobrazovat firmu příkazce.

10.4.2013


 • Aktuální verze tiskopisů Přehled o výši pojistného, Ozn. o nástupu do zam., ELDP.
 • Změna instalačního software používaného pro aktualizace.

5.3.2013


 • XML sestava "Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření" pro podávání na Daňový portál.
 • Do příkazů k úhradě přidána volba pro platby záloh důchodového spoření.
 • V Údajích firmy lze zadat některé potřebné údaje.

17.2.2013


 • Tiskopis "Potvrzení o zdanitelných příjmech" vzor 21.
 • Do Údajů firmy přidána volba pro "chráněnou dílnu", tj. situaci, kdy firma zaměstnává přes 50% zdravotně postižených zaměstnanců.
 • Drobné úpravy pro Vyúčtování daně z příjmu dle požadavků uživatelů.

10.2.2013


 • Tiskopis "Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti" přidán do menu "Výstupy mzdy".
 • Zadání čísla fin.úřadu a územního pracoviště přidáno do "Firemní nastavení --> Údaje firmy".

31.1.2013


 • Aktuální formulář Přehledu o výši pojistného pro rok 2013 (jak tisková podoba, tak XML věta pro Form Filler pro el.podání).
 • V souvislosti s legislativními změnami (důchodové spoření 2.pilíře a solidární daň 7%) upraveny tiskové výstupy :
  • Výplatní páska (základní i podrobná)
  • Mzdový list (typ 1 i 2)
  • Rekapitulace souhrnná
  • Podrobné rozpisy mezd - Přehled daní

28.1.2013


 • Výpočet solidární daně přizpůsoben i pro více pracovních poměrů jednoho zaměstnance.

25.1.2013


 • Aktuální verze tiskopisů :
  • Oznámení o nástupu do zaměstnání
  • Výpočet daně a daň.zvýhodnění u daně z příjmu ze záv.činnosti fyz.os.
  • Příloha k žádosti o dávky nemocenské

8.1.2013 - Aktualizace Mzdy 2013


 • Do sekce Administrace-Legislat.nastavení v programu přednastaveny hodnoty pro rok 2013 :.
  • Maximální vyměřovací základ pro soc.poj. nastaven na 1 242 432 Kč.
  • Maximální vyměřovací základ pro zdrav.poj. nastaven neomezeně, protože se již neuplatňuje.
  • Zvýšeny redukční hranice pro náhrady.
  • Nastaven plánovací kalendář.
 • Nové položky a funkce v programu :
  • Do Osobních údajů zaměstnance přidáno pole pro číslo smlouvy důchodového spoření druhého pilíře důchodové reformy.
  • Do druhé obrazovky zadávání mezd do sekce Soc.poj. přidána pole pro sazbu a částku 3% důchodového spoření druhého pilíře.
  • Do sekce Daň tamtéž přidáno pole pro solidární daň 7%.
  • Do sekce Srážky tamtéž přidáno pole pro srážku 2% důchodového spoření druhého pilíře
  • Do sekce Srážky dále přidána pole pro další srážky, již není tak často nutné využívat tlačítko Další srážky.
  • Přepracován systém informací a hlášek pro uživatele, již nebude tak často obtěžovat opakovanými informacemi (zejména při dalších aktualizacích během roku).
 • Důležité: Prosíme uživatele, aby ověřili, zda mají v programu zapnuté automatické aktualizace (v úvodní obrazovce volba Administrace a pak v menu Tech.nastavení volba Automatické aktualizace).

25.11.2012


 • Pro použití dalších příplatků zavedena upravená varianta tisku podrobného rozpisu mezd - příplatků (přidány sloupce, menší písmo).

20.10.2012


 • Do obrazovky zadávání mezd přidány další dva možné příplatky.

15.7.2012


 • Upraven tiskopis Příloha k žádosti o dávku nemoc.pojištění, aby pro r.2012 zahrnoval neplacená volna do vyloučených dob.

12.7.2012


 • Přidáno generování platebních příkazů ve formátu KPC pro ČSOB BusinessBanking24.

7.7.2012


 • Do sestavy Rekapitulace přidán údaj o základu soc.pojištění.

30.6.2012


 • Tiskopis ELDP upraven tak, aby uváděl základ soc.poj. bez omezení maximálním vyměřovacím základem.
 • Potvrzení o zdanit.příjmech upraveno, aby uvádělo nezvýšené soc.poj. zaměstnavatele bez ohledu na to, zda firma platí o 1% zvýšené pojistné.

15.6.2012


 • Pokud u několika dohod o provedení práce za daný měsíc zaměstnance jednotlivé DPP nepřekračují 10tis.Kč limit, je uživatel upozorněn při zadávání té dohody, kterou je již v součtu dosaženo limitu. Program uživatele vyzve, aby v předchozích zadaných dohodách provedl přepočet.

15.3.2012


 • Upraveno kritérium pro odvod soc.poj. při dohodě o provedení práce, a to tak, že se pro dosažení hranice 10 tisic posuzuje součet příjmů ze všech dohod zaměstnance v měsíci.

3.3.2012


 • Přidáno generování platebních příkazů ve formátu Multicash UniCredit.

19.2.2012


 • Přidán aktuální el.formulář PVPOJ12 pro el.podávání Přehledu o výši pojistného pomocí programu FormFiller.
 • Přidán aktuální el.formulář ELDP_45 pro el.podávání Evid.listů důch.zabezp. pomocí programu FormFiller.
 • Do hlavního dialogového okna výběru Evid.listů důch.zabezp. jsem dolů přidali tlačítko pro tisk pomocí starších verzí elektronického formuláře (vytvářených firmou Software602 pro CSSZ pro program FormFiller). Důvod je ten, že u novějších verzí se některým uživatelům objevují problémy s tiskem. Tito uživatelé nyní mohou alternativně využít starší verze el.formuláře (pouze pro tisk).

8.2.2012


 • V daňových zvýhodněních na vyživované děti (Administrace-Legisl.nastavení) zvýšen maximální daňový bonus měsíční na 5025 a roční na 60300.

6.2.2012


 • Potvrzení o zdanitelných příjmech vzor 20

31.1.2012


 • Do formuláře ELDP-detail (tabulka Průběh pojištění, nabídka ve sloupci Kód) jsme doplnili některé dosud neužívané kódy.

23.1.2012


 • Doplňky pro šetření ISPV: Nové pole v údajích zaměstnance pro kód CZ-ISCO a nástroj v Mimořádných operacích pro konverzi kódů KZAM-R na CZ-ISCO.


15.1.2012 - Aktualizace Mzdy 2012


 • Do sekce Administrace-Legislat.nastavení v programu přednastaveny hodnoty pro rok 2012 :.
  • Daňová sleva na poplatníka zvýšena na 24840 Kč
  • Daňová sleva (zvýhodnění) na dítě zvýšena na 13404 Kč
  • Hranice zaměstnání malého rozsahu zvýšena na 2500 Kč
  • Zvýšeny redukční hranice pro náhrady
  • Zaveden samostatný maxim.vyměř.základ pro zdrav.poj., od r.2012 již není společný s max.vyměř.základem pro soc.poj.
  • Nový rozšířený číselník druhů činností dle ČSSZ
  • Nastaven plánovací kalendář
 • Aktualizované tiskopisy :
  • Přehled o výši pojistného
  • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění
  • Potvrzení o prům.výdělku
 • Pro el.podání prostřednictvím software 602 XML Form Filler přidány novější verze formulářů (.zfo souborů), které jsou automaticky odesílány již na nový portál ČSSZ VREP :
  • Přehled o výši pojistného
  • Evidenční list důchodového pojištění
  • Oznámení o nástupu do zaměstnání
  • Pozn: Pro využívání elektronického podání přes Form Filler je nutné instalovat si jeho aktuální verzi, která je ke stažení zde
 • Nové chování a funkce v programu :
  • Při operaci Založení nového roku firmy jsou zaměstnancům některých druhů pracovních poměrů změněny kódy druhů činností ČSSZ na kódy dle nového číselníku činností ČSSZ.
  • Program nyní upozorňuje odděleně na překročení maximálního vyměřovacího základu zvlášť pro soc.pojistné a zvlášť pro zdrav.pojistné. Při překročení je samozřejmě pojistné počítáno jen z max.vyměř.základu.
  • Pro dohody o provedení práce program upozorňuje na aktuální max. počet hodin (nyní 300 hodin).
  • Jelikož se od roku 2012 musí z dohod o provedení práce nad 10tis.Kč odvádět soc. a zdrav. pojistné, program nyní z takovýchto dohod bude pojistné počítat. Dohody nad 10tis.Kč je proto nutné zadávat do standardního mzdového formuláře. Pouze dohody do 10tis.Kč lze zadávat jako dosud do zjednodušeného mzdového formuláře. Při pokusu o zadání dohody nad 10tis.Kč do zjednod.mzd.formuláře program vydá upozornění.
  • U druhu prac.poměru Společník/jednatel/komandista se ruší bývalá hranice 6200 Kč a program bude společníkům počítat pojistné stejně jako ostatní druhům prac.poměrů. Obdobně členové družstev.
  • Důvod ukončení prac.poměru se nyní již nesmí uvádět do Zápočtového listu, ale naopak musí do Potvrzení o prům.výdělku. Proto program kontroluje a požaduje vyplnění důvodu nyní u Potvrzení o prům.výdělku. V tisku Potvrzení o prům.výdělku jsou nyní uvedeny nové povinné formulace a údaje pro Úřad práce.
 • Na co je nyní třeba dávat pozor :
  • Dohody o proved.práce nad 10tis.Kč zadávat od r.2012 do standardního mzdového formuláře jako normální mzdy. Naopak dohody do 10tis.Kč včetně do zjednodušeného formuláře jako v min.letech.
  • U dohody o proved.práce, kdy určitý měsíc vznikne povinnost přihlásit pracovníka (tj. dohoda přesáhla 10tis.Kč), zadejte v okně (formuláři) Oznámení o nástupu do zaměstnání do pole Nástup do zaměstnání první den měsíce, kdy vznikla povinnost přihlásit pracovníka (a nikoliv datum nástupu do zaměstnání).
  • U dohod o proved.práce, máte normálne ve výchozích mzd.údajích prázdný Druh činnosti ČSSZ a Zdrav.pojištovnu. Pokud vznikne povinnost přihlásit pracovníka (tj. dohoda přesáhla 10tis.Kč), doplňte Druh činnosti ČSSZ a Zdrav.pojištovnu ve vých.mzd.údajích.
  • Pokud jste založili nové roky Vašich firem ještě před instalováním aktualizace 2012, projděte prosím výchozí mzd.údaje zaměstnanců, kteří byli společníky nebo členy družstev. U jednatelů je třeba ručně změnit Kód činnosti ČSSZ na S (společník/jednatel) a u členů družstev na O.
  • Pokud chcete vybrané dokumenty podávat elektronicky, nezapomeňte si stáhnout novější Form Filler zde

22.9.2011


 • Hlášení zobrazované v případě technického problému rozšířeno o možnost vložení informací do textu e-mailu zasílaného technické podpoře.

20.8.2011


 • V PDF-exportu Mzdového listu (typ 1) a Výplatní pásky upraveny šířky několika polí, která "přetékala" šířku a nezobrazovala se správně.

20.7.2011


 • Do možností Přikazů k úhradě přidán elektronický příkaz pro formát "Sběrný účet České spořitelny".

5.6.2011


 • Zprovozněno automatické stahování aktualizací. Lze zapnout/vypnout volbami Administrace -> Tech.nastavení -> Autom.aktualizace.
  Do úvod.obrazovky programu jsme navíc přidali tlačítko "Aktualizace z internetu", kterým lze stáhnout aktualizaci i tehdy, pokud má uživatel automatické stahování vypnuto. Toto je pomůcka pro uživatele, kteří např. jsou připojeni k Internetu jen někdy.

28.5.2011


 • Zavedena funkce Vzdálená podpora, vyhrazeným tlačítkem v úvodní obrazovce programu.
  Umožňuje servisní zásah přímo na Vašem počítači.

27.5.2011


 • Doplněn formulář Výpočet daně z příjmů FO vzor 15.

12.5.2011


 • Potvrzení o zdanit.příjmu vzor 19.
 • Pro druh činnosti "Společník,jednatel,komandista" uplatněn pro r.2011 limit 6200 Kč pro výpočet soc.pojištění.
 • Některé složitější tiskopisy měly problém při exportu do PDF, vyřešeno.
 • V Hromadném oznámení zaměstnavatele pro ZP přidány za IČO dvě nuly.

21.2.2011


 • Na www.cssz.cz se objevil nový formulář Přílohy k žádosti o dávku nem.poj. (II/2011), doplnili jsme do aktualizace.

11.2.2011


 • V dialogovém okně Oznámení o nástupu do zaměstnání upravena rozbalovací nabídka k poli Kód ZP. Nyní nabízí vždy ty pojišťovny, které jsou pro danou firmu používány.
 • Změněno chování při smazání mzdy. Dosud se po novém založení téže mzdy objevily i absence k původní mzdě a bylo nutné je upravit nebo zrušit. Nyní jsou po smazání mzdy a jejím novém založení absence prázdné.
 • Přidán nový el.formulář PVPOJ_2011_1_8.zfo pro el.podání Přehledu o výši pojistného přes aplikaci FormFiller.

28.1.2011


 • Doplněno Potvrzení o zdanit.příjmech vzor 18.

25.1.2011 - Aktualizace Mzdy 2011


 • Možnost exportů tiskových sestav do formátů :.
  • PDF (univerzální formát např. pro zasílání výstupů e-mailem nebo předávaní na médiu),
  • DOC (formát dokumentů MS Word, čili s možností vpisování poznámek atd.),
  • RTF (univerzální formát i pro jiné textové editory než MS Word),
  • ODT/ODS (formáty pro softwarový balík OpenOffice, což je zdarma dostupná obdoba MS Excelu, MS Wordu a dalších součástí MS Office).
 • Nové tiskopisy zdrav,pojišťoven :
  Hlášení pro pojišťovny, Hromadné oznámení :
  VZP, OZP, ZPMV, ZPMA, VOZP, ČPZP, Revírní bratrská pokladna, Zaměstnanecká pojišťovna škoda, Zdravotní pojištovna Media.
 • Aktualizovaný přehled o výši pojistného pro ČSSZ
 • Zákonné změny :
  • Od ledna 2011 už program neodečítá 50% náhrad nemoci z plateb soc.pojištění.
   Výjimka je pro případ, kdy si firma dobrovolně zvýší soc.pojištění placené zaměstnavatelem z 25% na 26%, tehdy bude program 50% náhrad nemoci z plateb soc.pojištění nadále odečítat.
  • Počet kalendářních dnů, v rámci kterých program spočte v prac.dnech náhrady za nemoc, se pro rok 2011 mění ze 14 na 21.
  • Redukční hranice průměrů pro náhrady změněny na 144.38 Kč (90%), 216.48 Kč (60%) a 432.95 Kč (30%)
  • V daňových slevách snížena položka "na poplatníka" na 23 640 Kč.
  • Maximální vyměřovací základ zvýšen na 1 781 280 Kč.

20.4.2010 - doplňky a opravy verze 2010


 • [změna] ČSSZ vydala novější verzi elektronického formuláře pro tisk a e-podání přehledu o výši pojistného verze 2010, viz stránky ČSSZ. Formulář je zapracován do programu.
 • [změna] ČSSZ vydala novější verzi elektronického formuláře pro tisk a e-podání ELDP 2009, viz stránky ČSSZ. Formulář je zapracován do programu.
 • [oprava] Upraven export dat pro ISPV. V součtových hodnotách doby absence celkem za čtvrtletí se chybně zahrnovaly údaje i za některé zaměstnance, kteří nebyli v evidenčním počtu, např. ženy na rodičovské dovolené.

10.2.2010 - doplňky a opravy verze 2010


 • [oprava] Údaje účet firmy a VS ČSSZ zobrazené na pozadí hlavní obrazovky po vstupu do firmy se neaktualizovaly dle aktuálně zvolené firmy.
 • [změna] 1.2. ČSSZ vydala elektronický formulář pro e-podání PVPOJ verze 2010, viz stránky ČSSZ. Formulář je zapracován do programu.
 • [oprava] Ve verzi 14.1.2010 nebyl aktualizován číselník minimální mzdy pro rok 2010. V souvislosti s tím program nekontroloval odvod min. zdravotního pojištění.
 • [oprava] Při vstupu do formuláře pro výpočet mzdy v situaci po skončení pracovního poměru program havaroval.

14.1.2010 - Aktualizace Mzdy 2010


 • Přihlášky ke zdravotnímu pojištění - tisk i e-podání.
  Program nově umožňuje připravit hromadné oznámení pro zdravotní pojišťovny. Obsah oznámení program automatizovaně připraví. Následně je možné oznámení tisknout nebo exportovat data oznámení pro e-podání. Pro e-podání je nutné zajistit si registraci na portál zdravotní pojišťovny.
 • E-podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele pro zdravotní pojišťovnu.
  Program exportuje data pro e-podání. Pro e-podání je nutné zajistit si registraci na portál zdravotní pojišťovny.
 • E-podání přehledu o výši pojistného pro ČSSZ.
  Program exportuje data pro e-podání. Samotné odeslání dat je řešeno obdobně jako např. u ELDP pomocí software PortLink nebo XML Filler.
 • Elektronické bankovnictví.
  Program exportuje data příkazu k úhradě pro další formáty elektronického bankovnictví. Nyní jsou tedy podporovány: Komerční banka - formát BEST, Raiffeisenbank - formát Gemini, Česká spořitelna - formát ABO, ČSOB - formát ABO, Živnostenská banka.
 • Zaslání archivu dat firmy emailem.
  Pokud využíváte pro zasílání emailů aplikaci instalovanou na Vašem PC jako např. Outlook nebo Outlook Express, program Vám umožní snadno vytvořit archivní soubor dat firmy a tento soubor emailem zaslat.
 • Zápočtový list, přehled srážek - na zápočtovém listě je možné před tiskem upravit připravený přehled srážek
 • Zákonné změny
  • Tři stupně invalidity. Program reflektuje nové třístupňové dělení invalidity. Upraven výpočet daňových slev a mzdy, potvrzení o zdanitelných příjmech, ONZ a ISPV.
  • Zrušen výpočet slev na SP.
  • Aktualizovaný formulář přehled o výši pojistného pro ČSSZ.
  • Roční zúčtování daně
   Aktualizovaný formulář 5460-1 "Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků" na vzor č. 14. Předchozí verze formulářů jsou zachovány.
  • Aktualizované redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu a sazby pro výpočet náhrady za pracovní neschopnost platné v roce 2010.
  • Aktualizováný maximální roční vyměřovací základ pro SP.
  • Aktualizované daňové slevy.
 • Další úpravy. Nově strukturované, přehlednější hlavní menu. Při založení nové firmy program automaticky naplní číselník pojišťoven. Na pozadí firmy přidáno často používané informace: číslo účtu a VS pro ČSSZ.
10.8.2009 - "Program Mzdy Profesionál - aktualizace 2009 léto"


 • Slevy na pojistném
  S účinností od 1. 8. 2009 je novelizován zákon o pojistném č. 589/1992 Sb., který v novém § 21a stanoví možnost uplatnění slevy na pojistném zaměstnavatelem. Blíže viz sekce novinky na stránkách ČSSZ. Program na mzdy bude za tímto účelem obsahovat:
  • Podporu pro výpočet slev zaměstnanců.
  • Aktualizovaný formulář "Přehled o výši pojistného".
  • Aktualizované tiskové sestavy "Rekapitulace souhrnná" a "Podrobné rozpisy mezd / Sociální a zdravotní pojistné".
  • Zpětný výpočet jednorázové mimořádné slevy za měsíce leden až červenec 2009, kterou lze uplatnit pouze v srpnu r.2009. Uplatnit mimořádnou slevu můžete na formuláři "Příloha k přehledu za kalendářní měsíc srpen 2009" vydaném ČSSZ k tomuto účelu. Tento jednorázově použitý formulář není v programu zapracován. Podklady pro vyplnění formuláře získáte ze sestavy "Rekapitulace souhrnná", detail slev po zaměstnancích pak na sestavě "Podrobné rozpisy mezd / Sociální a zdravotní pojistné".
 • Tisky
  • Nová verze tiskového formuláře "Nepřítomnosti / 89_621_2_Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění".
  • Nové tiskové sestavy "Potvrzení převzetí výplatních pásek a stravenek" + reorganizováno menu.
 • ISPV 2009 - upraven export dat ISPV (statistické šetření o ceně práce) pro rok 2009.
 • Další změny
  • Optimalizováno přizpůsobování programu pro variantu rozlišení displeje 1280x1024, které má poměr stran 1.25 oproti standardu 1.33. V daném rozlišení při použité velikosti písma nebylo možné zadat vysoké částky hrubé mzdy (milion a více).
  • Umožněno třídění seznamu firem podle názvu a roku.
  • V seznamu zaměstnanců přidána možnost třídit podle zkratky ZP.
  • Na ELDP a ONZ se vyplňuje pošta jako prvních 5 znaků z obce.
  • V importu do podvojného účetnictví přidáno životní a penzijní pojištění.
  • Na výplatní pásky doplněna položka "Další příjem". Je zahrnuta v součtu s položkou "Další zdanitelný příjem".
  • Upravena obrazovka zadávání licenčního klíče. Možnost vygenerovat internetovou objednávku a žádost o klíč.
 • Aktualizace programu bude distribuována v druhé polovině srpna.

15.2.2009 - doplňky a opravy verze 2009


 • Upraveno zaokrouhlování náhrady mzdy za PN. Nyní se zaokrouhluje nahoru samostatně každá náhrada za PN, přičemž zaokrouhlena je až celková náhrada za celou PN. Pokud chcete upravit již zadanou PN, zvolte Oprava mzdy, vstupte do nepřítomností, následně F9 - oprava nepřítomnosti a stiskněte Ctrl+P jako přepočet. Náhrada za PN bude přepočtena.
 • Ve mzdovém programu jsou aktualizované formuláře ONZ a ELDP pro XML Filler ze stránek ČSSZ ze dne 23.1.2009. Může se stát, že budete muset instalovat i novou verzi XML Filleru, viz stránky ČSSZ.
 • Při tisku výplatních pásek za středisko nebo jednotlivé zaměstnance program chybně použil k tisku původní verzi výplatních pásek z roku 2008, kde není zobrazena náhrada za nemoc.
 • Při výpočtu dávky (např. mateřské dovolené) přecházející z r.2008 do r.2009 v případě, že dávka započala před 1.9.2008 program chybně vyhodnotil přechodná ustanovení a vypočetl redukovaný vyměřovací základ dle sazeb pro r. 2008.
 • Zobrazena chyba při výpočtu příplatků, pokud byl v dané mzdě zadán nulový průměr pro náhrady.
 • V agendách ISP a ISPV program havaroval na chybu.
 • V exportu ONZ v případě akce "2 Oznámení o skončení zaměstnání" program generoval ve výstupním XML souboru do položky "zdravotní pojišťovna" a "druh důchodu" hodnotu 0 místo prázdného řetězce. Program PortLink následně při elektronickém podání skončil chybou. V programu XML Filler je možné položky ručně vymazat.
 • Na tiskové sestavě "Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách" se chybně vyplňovaly kalendářní dny nemoci a ošetřování a počet případů PPM i nepřítomností započatých po 1.1.2009. Pokud jste již takové nepřítomnosti zadali, je nutné zvolit opravu dané mzdy, vstoupit do nepřítomností a opět vystoupit, program přepočte hodnoty a následně na tiskové sestavě se již nebudou tyto údaje zobrazovat.
 • Na tiskové sestavě "Nepřítomnosti / Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění"
  • program zobrazoval druh činnosti textem. ČSSZ požaduje číselné označení.
  • se nyní zobrazuje "Rozhodné období od:" dle data nástupu zaměstnance pokud zaměstnanec nastoupil v období 12 měsíců před vznikem sociální události.
  • se uvažuje i případ, kdy sociální událost vznikla v kalendářním měsíci, v němž vzniklo pojištění zaměstnance.

25.1.2009 "Program Mzdy Profesionál - aktualizace 2009"


Obsahem aktualizace mzdového software pro rok 2009 jsou především změny vyplývající z nového zákona o nemocenském pojištění s účinností od 1.1.2009.
 • Změny ve výpočtu nemocenských dávek
  • Výpočet náhrady mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti.
  • Výpočet dávek dle přechodných ustanovení pro nepřítomnosti započaté v roce 2008.
  • Odpovídají změny výpočtu mzdy a změny tiskových sestav (výplatní pásky, mzdové listy, rekapitulace, příkaz k úhradě, osobní karta zaměstnance).
 • Výpočet nemocenského a důchodového pojištění
  • Při zpracování mzdy program uvažuje jednotlivé druhy činností (hlavní, dohoda, společníci apod.), délku zaměstnání a dosažený příjem a dle toho v jednotlivých měsících vyhodnocuje účast na nemocenském a důchodovém pojištění dle nových pravidel. V případě výjimek lze i ručně zvolit jakých druhů pojištění je v daném měsíci zaměstnanec účasten.
  • Pracovní poměr zaměstnance lze označit jako "zaměstnání malého rozsahu" a program poté v jednotlivých měsících vyhodnocuje dle dosaženého příjmu zda je zaměstnanec v daném měsíci účasten nemocenského pojištění.
  • Změna zaměstnání na zaměstnání malého rozsahu a zpět, a účast na nemocenském a důchodovém pojištění jsou také uvažovány při vyplnění ELDP.
 • Tiskové sestavy
  • Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách
   • Nová tisková sestava dle oficiálního tiskopisu 89 542 4. Nahrazuje původní sestavy "Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách" a "Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace".
   • Původní sestavy jsou zachovány pokud pracujete s firmou z r. 2008 a níže.
  • Nepřítomnosti / Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění
   • Nová tisková sestava dle tiskopisu 89 621 1.
  • Nepřítomnosti / Náhrady - pracovní neschopnost
   • Nová tisková sestava zobrazující vyplacené náhrady za pracovní neschopnost po jednotlivých zaměstnancích s možností volby libovolného období.
 • ELDP
  • Přepracovaná agenda. Upravena obrazovka ELDP dle nového oficiálního tiskopisu.
  • Zapracovány změny algoritmů pro plnění ELDP (V sekci "Průběh pojištění v daném roce" již není samostatně postavena vojenská služba a mateřská dovolená, uvažuje se také účast na důchodovém pojištění vyhodnocená v jednotlivých měsících při zadávání mezd a zaměstnání malého rozsahu).
  • Upraveny exporty dat pro tisk a elektronické podání dle nových datových struktur verze 2009.
  • Původní agenda ELDP se shodnou funkčností zůstává zachována pro firmy z let 2008 a níže.
  • Aktualizována tisková sestava "Podklady pro ELDP".
 • Oznámení o nástupu do zaměstnání
  • Původní agenda "Přihlášek/odhlášek k nemocenskému pojištění" přepracována na současné "Oznámení o nástupu do zaměstnání".
  • Upraveny exporty dat pro tisk a elektronické podání dle nových datových struktur verze 2009.
  • Původní agenda přihlášek/odhlášek se shodnou funkčností zůstává zachována pro firmy z let 2008 a níže.
 • Roční zúčtování daně
  • Aktualizovaný formulář 5460-1 "Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků" na vzor č. 13.
  • Předchozí